Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Dowiedz się więcej na temat plików cookie.

Ciąg dalszy - porozumienia zmieniające

W związku z dalszymi działaniami Zarządu Spółki Koleje Śląskie polegającymi na wręczaniu pracownikom porozumień zmieniających, w dniu dzisiejszym organizacje NSZZ Solidarność jak i ZZ Maszynistów wystąpiły do Pracodawcy z poniższym pismem.

CZYTAJ

Porozumienia zmieniające

W związku z faktem wręczania porozumień zmieniających pracownikom firmy polegających na zmianie nazwy stanowiska pracy, przedkładamy wystąpienie NSZZ "Solidarność" i ZZ Maszynistów oraz udzieloną odpowiedź Zarządu Spółki w powyższej sprawie.

CZYTAJ

Propozycje zmian do przedłożonego przez pracodawcę projektu Regulaminu wynagradzania.

Projekt Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Spółce Koleje Śląskie - tutaj

W nawiązaniu do uzgodnień ze spotkania w dniu 2 czerwca 2014 r. MZZ Maszynistów oraz NSZZ 'Solidarność" przedkłada uwagi do projektu Regulaminu wynagradzania pracowników w Spółce Koleje Śląskie.
Składniki wynagrodzenia
§4 pkt. 1
Proponujemy dodać zapis
• Dodatek za czas pozostawania w gotowości do pracy ze względu na potrzeby pracodawcy.(wysokość dodatku zostanie ustalona w trakcie negocjacji.)
• Dodatek za staż pracy (w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy w Kolejach Śląskich sp. z o.o.)
§4 pkt. 2
Proponujemy zmienić zapis dotyczący „nagrody uznaniowej" w ten sposób aby zamiast nagrody uznaniowej wprowadzić zapis:
• Premia regulaminowa
a) Wysokość indywidualnej premii pracownika ustala się na poziomie 19 % posiadanego wynagrodzenia zasadniczego.
b) Wysokość premii określonej w ust. a) może zostać podwyższona, obniżona lub potrącona w całości w razie okoliczności określonych w regulaminie.
c) Ustala się rezerwę funduszu premiowego w wysokości 1% z naliczonego funduszu premiowego przeznaczoną na indywidualne zwiększenie premii dla pracowników Spółki szczególnie wyróżniającym się w pracy pozostającą w dyspozycji Prezesa Zarządu.
Szczegółowe zapisy dotyczące zasad ewentualnego premiowania pozostawiamy do wspólnego uzgodnienia.
Proponujemy zmianę działu „Nagroda uznaniowa" na „Premia regulaminowa pozostająca
w dyspozycji Prezesa Zarządu." Po zmianie nazewnictwa zapisy §10 w treści merytorycznej pozostają bez zmian.
Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
§13 proponujemy zmienić zapisy pkt. a) w brzmieniu:
Choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w następującej wysokości:

1) 80 % wynagrodzenia - przy stażu pracy do 5 lat
2) 85 % wynagrodzenia – przy stażu pracy powyżej 5 lat do 10 lat
3) 90 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 10 lat do 15 lat
4) 95 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 15 lat do 20 lat
5) 100 % wynagrodzenia - przy stażu pracy powyżej 20 lat
Pracownikowi, który ukończył 50 rok życia przysługuje dodatek uzupełniający zasiłek chorobowy, wypłacany do kwoty nieprzekraczającej łącznie z zasiłkiem chorobowym jego wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych w §13 ust.1 pkt. a)
Dodatek uzupełniający przysługuje począwszy od 15 dnia niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż do trwającej łącznie 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego.
§13 ust.1 pkt. b)
Proponujemy dodać zapis „wypadku w pracy"
Niniejsze zapisy stanowią propozycję zmian do zaproponowanego projektu Regulaminu wynagradzania i tym samym stanowią podstawę do negocjacji treści przedmiotowego regulaminu.