Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

Winnym szlakiem

WebHostingLab

Odwiedzających

Dzisiaj 84
W tym tygodniu 84
W tym miesiącu 84
Wszystkie 44934
Your IP: 54.82.230.178
Today: 01-04-2015
User Online : 0
Guest online: 3

Logowanie

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Transportu Kolejowego w Katowicach informuje, że podjął decyzję o wydłużeniu rokowań nad zawarciem ZUZP do końca kwietnia 2015 r.Aneks do  Porozumienia w Przedmiocie Zakończenia Sporu Zbiorowego  został podpisany w dniu 23.03.2015 r w treści:
"Strony postanawiają rozmowy w przedmiocie zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy prowadzić w taki sposób, aby zakończyć je podpisaniem układu zbiorowego pracy do dnia 30.04.2015 r. z możliwością przedłużenia tego terminu."
W konsekwencji dzialań jakie NSZZ "Solidarność" poczynił celem prawidłowego sprawowania nadzoru nad działalnością Pracowniczj Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, otrzymaliśmy w końcu od Przewodniczącego PKZP Pana Bajkowskiego  dokumenty o jakie wnioskowaliśmy. Niestety Zarząd Organizacji z przykrością stwierdza, że nie są one kompletne (brakuje m.in. dokumentu konstytuującego działalność kasy), lub sporządzone w sposób na tyle enigmatyczny, że nie jesteśmy w stanie stwierdzić czy działalność prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Jednocześnie informujemy, że w danej chwili  będziemy się domagać od Zarządu Kasy oraz Komisji Rewizyjnej wyjaśnień dotyczących przesłanej dokumentacji oraz dosłania brakujących dokumentów, celem osatecznego wyjaśnienia prawidłowości działalności Kasy.
W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami i żądaniami członków kasy o wyjaśnienie sprawy PKZP. W ślad za korespondencją prowadzoną przez naszą organizację od 10 grudnia 2014 r. z Przewodniczącym PKZP Panem Radosławem Bajkowski, w której zwracaliśmy się na podstawie art.39 ustawy o związkach zawodowych oraz odpowiednich postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas  zapomogowo pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, o przedłożenie organizacjom związkowym dokumentów konstytuujących działanie PKZP w Kolejach Śląskich w tym statutu PKZP oraz przedłożenia sprawozdania z działalności PKZP za rok 2013 i 2014.
 
Informujemy, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy wnioskowanych dokumentów pomimo wielokrotnych zapewnień Pana Przewodniczącego. W związku z powyższym w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad działalnością kasy w dniu wczorajszym tj. 25 marca 2015 r. przekazaliśmy Prokuraturze Rejonowej Katowice - Zachód zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Informując jednocześnie Zarząd Spółki o poczynionych działaniach.
 
 
O wszelkich dalszych działaniach będziemy informować na bieżąco.
 
W odpowiedzi na pismo naszej Organizacji oraz Związku Zawodowego Maszynistów dotyczące "Porozumienia w sprawie wysokości wyrównań wynagrodzeń pracowników na stanowiskach Kierownika Pociągu, Konduktora, Maszynisty/ Maszynisty Pojazdów Trakcyjnych, Kasjera Stacjonarnego, Kasjera Rachunkozdawcy, Kasjera Mobilnego, Kontrolera Biletów oraz Pracowników Centrum Obsługi Pasażera w 2015 r i pierwszym kwartale 2016"
Informujemy, że Zarząd Spółki na posiedzeniu w dniu 18 marca 2015 r. podjął uchwałę nr 124/2015 w przedmiotowym temacie oraz  wprowadził do dotychczasowej treści Porozumienia wnioskowany przez nasze organizacje §3 w brzmieniu;
"Strony porozumienia deklarują przystąpienie do dalszych rozmów w temacie podwyżek oraz wyrównania wynagrodzeń pracowników zajmujących te same stanowiska pracy i wykonujących te same prace nie później niż do końca I kwartału 2016 r."
 
Tym samym w dniu 23 marca 2015 r. strony podpisały "Porozumienie....." regulujące harmonogram wyrównań i wysokość podwyżek uposażenia zasadniczego.
 
Pełna treść porozumienia zamieszczona zostanie niezwłocznie po dostarczeniu przez pracodawcę.

pozyczka zfssW dniu 9 lutego otrzymaliśmy odpowiedź na wystąpienie dotyczące zaproponowanych zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 10.02.2015 r.polegające na dodaniu kolejnego działu "Szczegółowe Zasady Przyznawania

Pomocy Na Cele Mieszkaniowe". I tak czytamy:
 
"Zarząd Spółki w 2014 roku podjął działania mające na celu regulacje płac pracowników. Od 1 czerwca 2014 r. zostały wdrożone podwyżki dla pracowników najmniej uposażonych zatrudnionych zatrudnionych nastanowiskach kasjerów mobilnych i stacjonarnych, natomiast od lipca 2014 r. do grudnia 2014 r.zgodnie z przyjętym harmonogramem nastąpiły wyrównania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na stanowisku: kierownik pociągu, konduktor i maszynista.
 
Mając na uwadze wzrost wynagrodzenia uposażenia zasadniczego pracowników, wspomniana kwota 100 tyś. zł nie została przeznaczona na fundusz nagród, w związku z czym nie można zmieniać jej przeznaczenia na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, natomiast zgodnie z prowadzoną polityką płacową środki finansowe zostały przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w 2014 r.
Podjęte w 2014 r.działania dotyczące regulacji płacowych będą kontynuowane w 2015 r. czego wyrazem jest prowadzenie rozmów i negocjacji w tym zakresie z organizacjami związkowymi działającymi w Społce."

imagesNSZZ "Solidarność" w nawiązaniu do zapytań pracowników Spółki dotyczących używania e-papierosów w pomieszczeniach biurowych administrowanych przez Koleje Śląskie, kabinie maszynisty, przedziale służbowym, kasach biletowych wystąpiła względem pracodawcy o wyjaśnienie przedmiotowej kwestii.

 
W odpowiedzi na wystąpienie otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:
 
Ustawa z dnia 9 listopada z 1995 roku o ochronie przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz 55, z późn. zmianami) stanowi, że E-papieros nie jest zaliczany do wyrobów tytoniowych, więc z tego powodu nie podlega ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
 
Natomiast zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy Pracowników Koleje Śląskie Sp. z o.o. - § 10 pkt.1 d zabrania się pracownikom palenia wyrobów tytoniowych w miejscu pracy, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych, co w istocie może sugerować, że nie dotyczy to
e-papierosów. W związku z powyższym dla sprecyzowania i uszczegołowienia tematu, w najbliższym czasie zostanie rozważana kwestia stosowania e-papierosów i wprowadzenia stosownych regulacji w tym zakresie.

 

 

Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.