Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

WebHostingLab

Odwiedzających

Dzisiaj 817
W tym tygodniu 817
W tym miesiącu 20048
Wszystkie 20048
Your IP: 54.145.182.50
Today: 21-12-2014
User Online : 0
Guest online: 11

Logowanie

Pani Maria Sędek (przewodnicząca Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP Intercity) w swoim wystąpieniu na konferencji "Kolej na zmiany", mówiła o roli czynnika społecznego w nowoczesnym zarządzaniu koleją. Myślą przewodnią jej prelekcji było spostrzeżenie, że w dzisiejszych firmach kolejowych to partnerzy społeczni są współodpowiedzialnymi za zachodzące w nich zmiany. To pracownicy najniższego nawet szczebla modyfikują i modernizują proces wytwórczy będący dziełem całej załogi, liczącej czasem tysiące ludzi. A proces ten jest bardzo bliski związkowcom.

Czytaj więcej...

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Transportu Kolejowego wraz ze Związkiem Zawodowym Maszynistów Kolejowych Regionu Śląsko – Dąbrowskiego reprezentując zbiorowe interesy pracowników, wystąpiły z pismem do Zarządu Kasy Zapomogowo Pożyczkowej na podstawie art. 39 ustawy o związkach zawodowych  (ustawa z dnia 23 maja 1991r. Dz.U.01.79.854 z późn. zm., dalej także jako uozz) oraz odpowiednich postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w  sprawie  pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.1992.100.502 z późn. zm., dalej także jako rpkzp)o:

 -  przedłożenie  organizacjom związkowym dokumentów konstytuujących działanie PKZP 

    w KŚ sp. z o.o. w tym Statut PKZP;

- przedłożenie  organizacjom związkowym sprawozdania z działalności PKZP za lata 2013, 2014.

treść wystąpienia (czytaj)

W dniu 27 listopada 2014 roku podczas spotkania Organizacji Związkowych z Zarządem Spółki, otrzymaliśmy informację o nieuwzględnieniu wniosku naszej Organizacji oraz Związku Zawodowego Maszynistów o przystąpieniu do porozumienia w sprawie zasad stosowania ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników Kolei Śląskich i członków ich rodzin. Pracodawca poinformował, iż wykup ulgowych świadczeń przejazdowych kosztowałby firmę około 800 tysięcy złotych na co firmy w danej chwili nie stać. Jednocześnie zwrócił uwagę, że wykup tych świadczeń może budzić wątpliwości dotyczące nierównego traktowania pracowników gdyż nie każdy pracownik dojeżdża do pracy pociągiem.

 

NSZZ „Solidarność” pragnie podkreślić, że kwota 800 tysięcy zł. może być pokryta  z części  którą Związek Pracodawców Kolejowych wpłacił z tytułu świadczenia ulgowych przejazdów dla innych spółek kolejowych a jest to kwota sięgająca prawie 5 milionów złotych. Nierówne traktowanie pracowników nie może wchodzić w rachubę gdyż wykup świadczeń odbywa się na wniosek zainteresowanego pracownika. Z przedmiotowego porozumienia nie wynika, że pracodawca miałby obligatoryjnie wykupić prawo do ulgowych świadczeń przejazdowych dla wszystkich pracowników. Propozycja strony związkowej polegała na pełnej dobrowolności wykupu świadczenia i podjęcia suwerennej decyzji co do wykupu świadczenia lub pozostania na starych zasadach.

Ponadto pomimo podjętej przez Zarząd Uchwały dotyczącej ulgowych przejazdów dla pracowników Spółki (czytaj) NSZZ „Solidarność” nadal podtrzymuje wniosek o przystąpieniu przez Pracodawcę do porozumienia w sprawie wykupu ulgowych świadczeń przejazdowych przez pracowników i członków ich rodzin. Jednocześnie informuje, że prawo do ulgowych świadczeń przejazdowych jest jednym z rozdziałów negocjowanego układu zbiorowego pracy dla pracowników Spółki.

W związku z zapytaniem skierowanym do pracowników przez kierownika działu personalnego pani Aliny Machwic dotyczącego wykupu ulg transportowych przez Zarząd Spółki poniżej przedstawiamy stanowisko strony społecznej. W zakładce dokumenty znajdują się "Ustalenia stron w sprawie zasad stosowania ulgowych świadczeń przejazdowych w 2014 r. i latach następnych" w razie wątpliwości proszę o kontakt tel w godz. 7-15 pod nr tel. 727-031-922

CZYTAJ

CZYTAJ

Wyjaśnienie Zarządu Spółki: CZYTAJ

Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.