Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

  • Winterthur BR52

    "Kolejarze, nie dajcie się podzielić" - JPII.

  • Winterthur BR52

    "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym." - Albert Einstein.

  • Winterthur BR52

    "Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą." - Augustyn z Hippony

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

WebHostingLab

Odwiedzających

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
113
675
1359
3118
1359
15202
158748

Przewidywanych dzisiaj
816

7.17%
6.12%
0.98%
1.25%
0.70%
83.78%
Online (15 minutes ago):12
12 guests

Twoje IP:54.90.161.15

Logowanie

W odpowiedzi na liczne wystąpienia pracowników drużyn konduktorskich, reprezentując zbiorowe interesy pracowników w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki KŚ Uchwały nr 464/2015 z dnia 22 października. NSZZ "Solidarność wraz z ZZMK wystąpił z poniższym pismem w treści:
 
Pismem z dnia 27 października 2015 r. przedstawiliśmy nasze oczekiwania dotyczące realizacji uchwały w którym żywiliśmy głębokie przekonanie, iż treść uchwały będzie realizowana "expresis verbis" zgodnie z intencjami strony społecznej przedstawionymi i uzgodnionymi z pracodawcą w trakcie rokowań. 
W związku z niedotrzymaniem przez pracodawcę zapisów przedmiotowej uchwały, wzywamy do natychmiastowego zaprzestania stosowania praktyk planowania praktyk planowania pracy w niewłaściwych alokacjach pracowników drużyn konduktorskich.
Jednocześnie w związku z napiętą sytuacją wśród pracowników drużyn konduktorskich, zwracamy się o zorganizowanie spotkania pracowników wyżej wymienionej grupy zawodowej z Zarządem Spółki przy udziale przedstawicieli związków zawodowych.
 
W udzielonej przez Zarząd Spółki odpowiedzi czytamy:
 
W związku z pismem z 15 marca 2016r. dotyczącym stosowania Uchwały Zarządu Spółki nr 464/2015 informujemy, iż wyrażamy zdziwienie treścią przedmiotowego pisma. Nasze zaskoczenie wynika zarówno z państwa stwierdzenia o nieprzestrzeganiu przez pracodawcę zapisów w/w uchwały jak i z tego to powoduje napiętą sytuację wśród pracowników drużyn konduktorskich.
 
Przypominamy, że 28 stycznia odbyło się planowane wcześniej spotkanie przdstawicieli pracodawcy z pracownikami drużyn konduktorskich. Na spotkaniu tym poczyniono określone ustalenia, które następnie przekazano pozostałym pracownikom do wiadomości. W ramach pkt. 1 omawiano kwestie planu obiegów. Żadnych istotnych nieprawidłowości w trakcie spotkania nie zgłaszano. Jednocześnie ustalono, że każdy z pracowników moŻe zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia
do opracowanego planu obiegów. Z posiadanych przez nas informacji żadne konkretne zgłoszenia nie wpłynęły do pracodawcy. W trakcie tego spotkania ustalono także, iż podobnego typy spotkania pracowników z pracodawcą organizowane będą cyklicznie nie rzadziej niż raz na kwartał. Jednocześnie każda strona może wnioskować o przyśpieszenie tego terminu. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła żadna informacja, w której pracownicy wnioskowaliby o szybką organizację takiego
spotkania.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, zasadne jest nasze stwierdzenie, iż z dużym zdziwieniem przyjmujemy przedmiotowe pismo związków zawodowych z 15 marca. Zarząd Spółki podkreśla, iż stworzył mechanizmy, które umożliwiają pracownikom cykliczny i bezpośredni kontakt z przedstawicielami pracodawcy i do dnia dzisiejszego żaden z pracowników nie wykazał zainteresowania skorzystaniem z tego mechanizmu. Także i państwa pismo nie zawiera żadnych konkretnych
przykładów, co pozwala nam sądzić, iż stwierdzenie o napiętej sytuacji wśród pracowników jest albo informacją wyolbrzymioną albo może dotyczyć jednostkowych przypadków.
 
Niemniej jednak Zarząd Spółki, traktując bardzo poważnie każdy sygnał przyją, że państwa pismo jest wnioskiem o przyśpieszenie spotkania z pracownikami drużyn konduktorskich, które pierwotnie planowane było na drugą połowę kwietnia. w związku z powyższym spotkanie zostanie zorganizowane w 14 tygodniu.
 
NSZZ "Solidarność" udzielił Zarządowi Spółki odpowiedzi w treści.
 
Działając na podstawie ustawy o związkach zawodowych  (ustawa z dnia 23 maja 1991r. Dz.U.01.79.854 z późn. zm.) reprezentując zbiorowe interesy pracowników, w nawiązaniu do pisma KS NP. 492/03/2016 z dnia 30 marca 2016 r. dotyczącego odpowiedzi na nasze wystąpienie o nieprzestrzeganiu przez pracodawcę zapisów Uchwały 464/2015 z dnia 22 października 2015 r. pragniemy ustosunkować się do powyższego.
 
Zarówno NSZZ „Solidarność” jak i MZZMK wyraża totalne zdziwienie treścią odpowiedzi jaką uzyskaliśmy. Z treści wynika, że pracodawca poczynił 28 stycznia z pracownikami drużyn konduktorskich ustalenia, które zostały przekazane pozostałym pracownikom. Jak czytamy, w trakcie spotkania żadnych istotnych nieprawidłowości nie zgłaszano a każdy z pracowników może zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do opracowanego planu obiegów. Z posiadanych przez pracodawcę informacji żadne konkretne zgłoszenia pracowników do dnia dzisiejszego nie wpłynęły.
 
Zarząd Spółki podkreślił, że stworzył mechanizmy, które umożliwiają pracownikom cykliczny i bezpośredni kontakt z przedstawicielami pracodawcy i do dnia dzisiejszego żaden z pracowników nie wykazał zainteresowania skorzystaniem z tego mechanizmu.
 
Biorąc powyższe pod uwagę pragniemy wskazać, iż ustawa z dnia 23 maja 1991r. Dz.U.01.79.854 z późn. zm. w zapisach podanych poniżej art. stanowią:
 
Art. 4. „Związki zawodowe reprezentują pracowników i inne osoby, o których mowa w art.2, a także bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych”
Art. 6. „Związki zawodowe współuczestniczą w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku.”
Art. 7. ust. 1. „W zakresie praw i interesów zbiorowych związki zawodowe reprezentują wszystkich pracowników, niezależnie od ich przynależności związkowej .”
ust. 2.„W sprawach indywidualnych stosunków pracy związki zawodowe reprezentują prawa i interesy swoich członków. Na wniosek pracownika nie zrzeszonego związek zawodowy może podjąć się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy.”
 
NSZZ „Solidarność” wraz z MZZMK stoją na stanowisku, iż tworzenie mechanizmów umożliwiających bezpośredni kontakt pracowników z przedstawicielami pracodawcy bez udziału przedstawicieli organizacji związkowych mija się z celem, gdyż i tak pracownicy z tego nie korzystają. Takie działania w naszej ocenie mają jedynie zdeprecjonować działalność Związków Zawodowych a pracodawcy umożliwić przedstawienie własnych, niekonsultowanych z organizacjami związkowymi niekorzystnych dla załogi zmian w wewnętrznych regulacjach prawa pracy. Ustawa o związkach zawodowych jasno precyzuje rolę związków zawodowych a pracodawcy wyjaśnia kto jest przedstawicielem pracowników w Spółce.
 
Jako przykład należy wskazać zorganizowane spotkanie w dniu 28 stycznia br. na które powołuje się pracodawca. W spotkaniu tym uczestniczyło dwóch pracowników z czego jeden jest członkiem Zarządu NSZZ „Solidarność” co powinno już zaniepokoić pracodawcę.
 
Jednocześnie pozwolimy sobie zastrzec naszą interpretację „napiętej sytuacji wśród pracowników”, gdyż z całą pewnością mamy na to bardziej rzeczywisty ogląd i nie jest to bynajmniej „informacja wyolbrzymiona” jak pozwala sobie sądzić Zarząd Spółki. 
 
Niemniej jednak udzielona odpowiedź oraz informacja o zorganizowaniu spotkania Zarządu Spółki z pracownikami drużyn konduktorskich przy udziale przedstawicieli organizacji związkowych, niesie nadzieję na wyjaśnienie przynależności pracowników do danej alokacji, a co się z tym wiąże zatrudniania pracowników w wyjątkowych sytuacjach w innych alokacjach.

Pola górą! Tak, tak, nie Polska górą, tylko Pola. Chociaż Polska też, bo mowa o specjalnej aplikacji dostępnej na urządzenia mobilne, która służy do promowania patriotyzmu gospodarczego. Wystarczy będąc w sklepie najechać swoim telefonem komórkowym lub tabletem na kod kreskowy danego produktu, aby dowiedzieć się, czy jego producent reprezentuje polski kapitał, prowadzi działalność w Polsce i tu zatrudnia pracowników.

Aplikację przygotował Klub Jagielloński, organizacja pozarządowa promująca nowoczesny patriotyzm, na który składają się m.in. pamięć o historii, ale również patriotyzm gospodarczy. „Pola pomoże Ci odnaleźć polskie wyroby. Zabierając Polę na zakupy odnajdujesz produkty »z duszą« i wspierasz polską gospodarkę” – mówią o aplikacji jej autorzy. W sumie to zespół kilkunastu osób odpowiedzialnych m.in. za koncepcję, programowanie i specjalny algorytm oceniający produkty.

Program jest bezpłatny. Dotychczas przygotowano wersje działające w dwóch najbardziej rozpowszechnionych systemach operacyjnych – Android (do pobrania z Google Play) oraz iOS (do pobrania z App Store). Wkrótce ma zostać udostępniona wersja dla systemu Windows Phone.

Każdy produkt w aplikacji Pola może otrzymać maksymalnie 100 punktów. My też jesteśmy na sto procent – za takimi i podobnymi inicjatywami, które promują polskie firmy i polskich pracowników!

W związku z upływem I kwartału 2016 r. NSZZ "Solidarność" poniższym wystąpieniem zwrócił się do Zarządu Spółki z zapytaniem co dalej z Regulaminem premiowania za pozytywne wyniki w procesie dystrybucji biletów. Jednocześnie pragniemy przypomnieć chronologię zdarzeń dotyczącą przedmiotowego Regulaminu.
 
W dniu 30 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki pod firmą Koleje Śląskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjął uchwałę nr 516/2015 w przedmiocie wydłużenia obowiązywania programu premiowania dla pracowników personelu pokładowego (kierowników pociągu i konduktorów) motywującego tych pracowników do większego zaangażowania w kontrolę biletów. 
Program premiowania pracowników personelu pokładowego na podstawie Regulaminu premiowania za pozytywne wyniki w procesie dystrybucji biletów, miałby obowiązywać w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
 
W dniu 14 stycznia 2016 roku otrzymaliśmy drogą poczty elektronicznej informację w treści:
 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z wydłużeniem terminu obowiązywania programu premiowania dla
pracowników personelu pokładowego w załączeniu przesyłam Państwu "Regulamin
premiowania za pozytywne wyniki w procesie dystrybucji biletów". Proszę o
przeanalizowanie załączonego regulaminu oraz naniesienie ewentualnych
konstruktywnych uwag. Uwagi, w załączonym pliku w trybie "śledź zmiany",
proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2016r. do
godz. 10.00 na adres mail:xxxxxxxxxx lub
xxxxxxxxxxxx .
 
 Z poważaniem
xxxxxxxxxxx
 
W związku z tym wszystkie organizacje związkowe działające w Spółce wystąpiły względem pracodawcy z pismem MOZ NSZZ „S” TK nr 21/01/16 z dnia 21 stycznia br. wyjaśniającym jak prawidłowo, zgodnie z regulacjami art.30 ustawy o związkach zawodowych wprowadzić Regulamin premiowania.  Ze zdziwieniem przyjęliśmy fakt, że Regulamin premiowania został przyjęty uchwałą Zarządu w dniu 30 grudnia 2015 r. a w dniu 14 stycznia 2016 r. zostaliśmy poproszeni o jego konsultacje. 
W odpowiedzi na powyższy wniosek zostaliśmy poinformowani drogą poczty elektronicznej o spotkaniu na którym będzie omawiany przedmiotowy Regulamin :
 
Szanowni Państwo
 
W odpowiedzi na Państwa wniosek zawarty w piśmie MOZ NSZZ"S" TK nr 21/06/16
dotyczący zorganizowania spotkania odnośnie przedłożonego Państwu
"Regulaminu premiowania za pozytywne wyniki w procesie dystrybucji biletów" 
w imieniu Zarządu informuję ,że podczas spotkania w dniu 29 stycznia 2016
r. będzie omawiany w/w Regulamin. Prosimy o przygotowanie ewentualnych uwag
do regulaminu.
 
Z poważaniem 
 
xxxxxxxxxxx
 
Dnia 28 stycznia 2016 odbyło się spotkania z pracownikami drużyn konduktorskich w trakcie którego, został również poruszony temat Regulaminu premiowania dla tej grupy zawodowej. W notatce z tego spotkania czytamy:
„Zamiarem Zarządu Spółki było wprowadzenie w/w rozwiązania od stycznia 2016 r. jednakże z uwagi na sprzeciw związków zawodowych, które zażądały negocjowania w/w dokumentu system premiowy uruchomiony zostanie najprawdopodobniej od 1 marca 2016 r.”
 
W dniu 29 stycznia br. Odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z przedstawicielami Organizacji Związkowych podczas tego spotkania na ręce Zarządu został złożony projekt „Regulaminu premiowania pracowników Koleje Śląskie spółka z o.o. za odprawę osób i rzeczy w pociągach.”
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy żadnej informacji dotyczącej możliwości wprowadzenia zmodyfikowanej wersji Regulaminu premiowania. Pragnęlibyśmy podkreślić, iż nasze organizacje związkowe nigdy nie stały w opozycji do wyżej omawianego projektu, jednakże zamiar wprowadzenia stałego Regulaminu premiowania wymaga obowiązkowej konsultacji z organizacjami związkowymi.
 
Mając świadomość, że przyznawanie premii czy nagrody zależy tylko i wyłącznie od woli pracodawcy, lecz mając również na względzie, iż to pracodawca zaproponował przyznawanie premii dla pracowników drużyn konduktorskich o charakterze regulaminowym, prosimy o zajęcie stanowiska: czy przedmiotowy Regulamin premiowania ma szansę zaistnieć w Spółce ?
 
Z informacji pozyskanych przez NSZZ "Solidarność" na dzień 5 kwietnia br. wyznaczono spotkanie przedstawicieli Zarządu z pracownikami punktów rewidenckich (strona związkowa nie została o takowym poinformowana). W piśmie z dnia 2 lutego 2016 r. pracodawca wskazał, że propozycja zmiany funkcjonowania punktów rewidencich została przedstawiona do konsultacji pracowników w dniu 21 stycznia br na spotkaniu w Łazach. W chwili obecnej strona pracownicza ma za zadanie ocenić przedstawione propozycje i zgłosić ewentualne uwagi.
 
NSZZ "Solidarność" stojąc na straży interesów pracowniczych zwróciła się pisemnie względem pracodawcy z pismem przypominającym, że reprezentantami pracowników w zakładach pracy są organizacje związkowe. Jednocześnie zwróciliśmy uwagę, że przeprowadzanie jakichkolwiek konsultacji z pracownikami z pominięciem organizacji związkowych ma za zadanie jedynie je zdeprecjonować a pracodawcy pozwolić na wprowadzenie zmian totalnie niekorzystnych dla pracowników.
 
W nawiązaniu do powyżej przedstawionej kwestii NSZZ "Solidarność" mimo wszystko działając w dobrej wierze z poszanowaniem słusznych interesów stron wniósł o pisemne przedłożenie propozycji przedstawionych załodze wraz z protokołami z odbytych spotkań oraz o końcowe przedłożenie konkretnych zgodnych z przepisami rozwiązań.
 
 
Dnia 23 marca po ponad dwuletnich rokowaniach nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy został on w końcu zarejestrowany w Okręgowym Inspektoracie Pracy. Zgodnie z zapisami w nim zawartymi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca po jego zarejestrowaniu, tak więc będzie obowiązywał od 1 kwietnia br. Wszystkie korzystniejsze postanowienia Układu zastępują z mocy prawa wynikające z dotychczasowych przepisów prawa pracy warunki umowy o pracę lub innego aktu stanowiącego podstawę nawiązania stosunku pracy.
 
Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Koleje Śląskie Sp. z o.o. znajduje się w zakładce dokumenty
Wdrażany przez obecny rząd program „Rodzina 500 plus” z pewnością nie jest idealnym rozwiązaniem. Pomijając jego wady, warto jednak podkreślić ważny fakt. Otóż po dekadzie przerwy państwo znów daje sygnał obywatelom, że będzie starało się realnie wesprzeć rodziny w wychowaniu potomstwa. 10 lat temu, w lutym 2006 roku zaczęto wypłacać w naszym kraju tzw. becikowe. Wprowadził je ówczesny koalicyjny rząd PiS, LPR i Samoobrony. Każde nowo narodzone dziecko otrzymywało wówczas jednorazowo 1000 zł. Rząd PiS wprowadził również w 2007 roku ulgę prorodzinną, która pozwalała odpisać od podatku ponad 1100 zł z tytułu wychowania dziecka. To nie były oszałamiające sumy, niemniej był to sygnał, że w końcu państwo próbuje poważnie potraktować problem.
 
Oba te instrumenty zostały uznane przez ówczesną opozycję za bardzo groźne. Wszak przysparzały popularności rządzącym. Pamiętam, z jak ogromną krytyką spotkało się becikowe. Argumenty były z grubsza te same, co w przypadku obecnego programu „Rodzina 500 plus”, na czele z koronnym twierdzeniem, że „patologia przepije”. Jesienią 2007 roku rządy objęła koalicja PO-PSL. Przez 8 lat nie zrobiła nic, aby te rozwiązania, które krytykowała, ulepszyć. Zrobiła za to wiele, aby ograniczyć liczbę beneficjentów prorodzinnych projektów poprzedniego rządu. Reguły partyjnej plemienności nakazują zwalczać pomysły politycznych przeciwników, nawet jeśli niosą one korzyści dla ogółu. A może właśnie dlatego.
 
Becikowe, odpis od podatku czy comiesięczne świadczenie na dziecko to nie są jakieś odkrywcze pomysły. PiS po prostu próbuje wykorzystać instrumenty stosowane z powodzeniem już od wielu lat w państwach Unii Europejskiej. I dziwi mnie, że choć kolejne ekipy rządzące bezkrytycznie powielały błędy innych krajów, to kopiowanie dobrych rozwiązań przychodziło im z ogromnym trudem. Dotyczy to nie tylko tak ważnych kwestii, jakimi są polityka prorodzinna czy ochrona krajowego przemysłu. Również w wielu tzw. drobnych sprawach nasze państwo z całym swoim biurokratycznym aparatem wykazywało się i wykazuje podobną bezradnością.
 
Przykładem takiej drobnej sprawy, która mnie niezmiernie irytuje, jest kwestia skupu butelek i puszek po napojach. W odróżnieniu od innych, znacznie bogatszych nacji płacimy za utylizację tych opakowań dwa razy. Pierwszy raz w sklepie, drugi raz płacąc za wywóz śmieci. Będąc przed kilku laty w Norwegii, widziałem w sklepach automaty, do których klienci wkładali nie tylko szklane, ale też plastikowe butelki, o różnych kształtach, po różnych napojach oraz puszki po coli lub piwie. Automat połykał te śmieci, w zamian wydając kwitek, który można było zamienić na gotówkę, albo zapłacić nim za zakupy. Patrzyłem jak urzeczony. Jak peerelowskie dziecko przez okno wystawowe Pewexu. U nas skuteczne oddanie w sklepie butelek szklanych to mission impossible, jeśli nie masz paragonu dowodzącego, że właśnie w tej, a nie innej placówce kupiłeś opakowanie wraz z zawartością. A butelek pet nikt nie skupuje. Lepiej niech ludzie palą tym w piecach.
 
Na Litwie udało się niedawno zachodnioeuropejskie rozwiązanie skopiować. Na początku lutego w sklepach stanęły automaty i to działa. Dlaczego u nas wciąż „się nie da”? Prawdopodobnie dlatego, że i w dużych, i w drobnych sprawach w naszym kraju interes paru cwaniaków jest skuteczniej chroniony niż dobro ogółu. Jestem sobie nawet w stanie wyobrazić, że gdyby obecny rząd ogłosił wprowadzenie w Polsce takich automatów, natychmiast usłyszelibyśmy, że właśnie oddolnie powstał Komitet Obrony Butelek Bezzwrotnych.
 
Jeden z Drugą;)
 
zródło: Tygodnik Śląsko - Dąbrowski NSZZ "Solidarność"
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.