Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

  • Winterthur BR52

    "Kolejarze, nie dajcie się podzielić" - JPII.

  • Winterthur BR52

    "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym." - Albert Einstein.

  • Winterthur BR52

    "Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą." - Augustyn z Hippony

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzających

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
645
899
1544
5631
19303
16477
329323

Przewidywanych dzisiaj
1104

8.25%
5.66%
0.88%
0.58%
0.24%
84.39%
Online (15 minutes ago):7
7 guests

Twoje IP:54.161.178.52

Logowanie

kosztW pierwszej połowie lutego odbyło się spotkanie Zarządu Spółki z Organizacjami Związkowymi działającymi w Kolejach Śląskich. Spotkanie dotyczyło wyrównań i wzrosu wynagrodzeń pracowników. Prezes Zarządu podczas spotkania odniósł się do propozycji ZZ Drużyn Konduktorskich, który zaproponował zwiększenie stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników na stanowiskach: kierownika pociągu, konduktora, kasjera stacjonarnego oraz kasjera rachunkozdawcy. Prezes Zarządu poinformował, że po dokonaniu wyliczeń roczna wartość podwyżek wynagrodzeń dla w/w grup zawodowych zaproponowanych przez ZZDKiPT wynosi około 3 mln. zł. Prezes W. Dinges dodał, że przy obecnych realiach budżetowych Społka nie jest w stanie ponieść tak wysokich kosztow podwyżek wynagrodzeń jakie proponuje ZZDKiPT. Prezes W. Dinges zaznaczył, że w Spółce pracują różne grupy zawodowe i jeżeli mówimy o podwyżkach, wyrównaniu wynagrodzeń to patrzymy przez pryzmat wszystkich pracowników Spółki, a nie tylko czterech grup zawodowych. Zdaniem Przewodniczącego ZZDKiPT przedstawiona propozycja jest ostateczna i innych rozwiązań ZZDKiPT nie podpisze niemniej jednak wskazał, że nie blokuje innym organizacjom związkowym przedstawienia swoich propozycji i negocjacji z Zarządem.
Przewodnicząca Związku Zawodowego Kolei Śląskich zwróciła się z apelem aby podjąć działania i rozpocząć proces wyrównania wynagrodzeń, zaproponowała, aby opracować harmonogram wprowadzania wyrównania wynagrodzeń.
Prezes Zarządu poinformował, że kwota przeznaczona na wyrównania wynagrodzeń w 2017 r. wynosi 500 tyś. zł. brutto (z ZUS) i na dzień dzisiejszy jest kwotą ostateczną. Zaapelował do obecnych o podjęcie kroków w kierunku propozycji wyrównań wynagrodzeń w tej wartości. Zwrócił się do organizacji związkowych z prośbą o wypracowanie stanowiska i przedstawienie propozycji wyrównania wynagrodzeń w ramach kwoty 500 tyś. zł., tak aby jak najszybciej omówić i wdrożyć proces wyrównania wynagrodzeń. Po przedłożeniu przez organizacje związkowe propozycji wyrównania wynagrodzenia dla poszczególnych grup zawodowych będą prowadzone dalsze negocjacje.
NSZZ "Solidarność" oraz ZZMK Regionu Śląsko - Dąbrowskiego przypomniały, że procedują w ramach prowadzonego sporu zbiorowego, który został zawieszony do 31 marca br. Jednym z postulatów będących przedmiotem sporu zbiorowego jest wyrównanie wynagrodzeń. NSZZ "Solidarność" jak i ZZMK zadeklarowały prowadzenie dalszych negocjacji dotyczących zgłoszonych postulatów.
 
NSZZ "Solidarność" jako związek wielozawodowy zapewnia, że konsekwentnie będzie dążył do wzrostu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników Spółki, niemniej jednak warunkiem koniecznym do dalszych działań jest wyrównanie wynagrodzenia do najwyżej uposażonych pracowników w danych grupach zawodowych. Jednym z naczelnych celów i zadań związku jest zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy, zawodowej i wynagrodzenia, dlatego też w chwili obecnej prowadzi rozmowy w ramach dialogu społecznego w kwestii wypracowania systemowego wzrostu wynagrodzeń. NSZZ "Solidarność" dąży do zharmonizowania interesów pracodawcy z interesami pracowników, w sposób odpowiedzialny mając na względzie m.in. możliwości finansowe Spółki jak i podejście do tematu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
 
NSZZ "Solidarność" w razie fiaska prowadzonych negocjacji wdroży kolejne etapy sporu zbiorowego i zapewnia, że jeśli nie dojdzie do porozumienia będzie zmuszony rozpocząć działania statutowe.
16 lutego br. o godz. 9.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się posiedzenie podzespołu do spraw pasażerskich w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa reprezentowali Tomasz Beczerski oraz Jakub Kapturzak. Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju. Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" udział wziął Wiesław Natanek, który przedstawił tematy uwzględniające postulaty i wystąpienia KSK.
Podzespół wypracował zagadnienia, które będą poruszane podczas kolejnych spotkań tj.:
- konstrukcja rozkładu jazdy uwzględnieniem rezerw czasowych,
- zmiany systemu finansowania PR (warunki brzegowe z uwzględnieniem CIT, PIT) - propozycje poszczególnych ministerstw, przedstawicieli związków zawodowych,
- stawki dostępu do infrastruktury pasażerskiej dla przewoźników - Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
- koncentracja PR w odniesieniu do planu wicepremiera Morawieckiego - Ministerstwo Rozwoju.
- konsolidacja Przewozów Regionalnych,
- wspólny bilet (warunki, określenia, zdefiniowanie).
1 marca w całej Polsce odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W województwie śląskim główne uroczystości, poświęcone bohaterom podziemia niepodległościowego w latach 1944-1963, zaplanowane zostały na 24 lutego.
 
Wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach. Rozpocznie je koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Po nim odprawiona zostanie msza święta w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego. Po nabożeństwie przed kościołem odczytany zostanie Apel Pamięci. Na cześć bohaterów Kompania Honorowa Wojska Polskiego odda salwę honorową. Organizatorami regionalnych uroczystości są m.in. wojewoda śląski, marszałek województwa śląskiego, prezydent
Katowic i Oddział IPN w Katowicach. Specjalnie z tej okazji historycy IPN przygotowali też szereg wydarzeń towarzyszących głównej części obchodów. Od 22 lutego do 16 marca w miastach województwa śląskiego prezentowane będą wykłady o losach Żołnierzy Wyklętych. Podczas prelekcji historycy przedstawią m.in. fakty związane z akcją komunistycznego aparatu bezpieczeństwa pod kryptonimem „Lawina”, która wymierzona była przeciwko partyzanckiemu zgrupowaniu „Bartka” i opowiedzą o podziemnej działalności niepodległościowej rotmistrza Witolda Pileckiego. O procesie przywracania zbiorowej pamięci dokonań Żołnierzy Wyklętych oraz o poszukiwaniach ich mogił opowie Adam Kondracki z katowickiego Oddziału IPN w prelekcji pt. „Nowe rozdanie. Żołnierze Wyklęci wychodzą z impasu”. Wykład zaprezentowany zostanie m.in. 2 marca o godz. 17.00 w katowickim Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika. Ekshumacjom żołnierzy drugiej konspiracji poświęcona też będzie prelekcja Ewy Małachowskiej, zaplanowana na 2 marca na godz.17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.Ilustracją do niej będzie fi lm pt. „Kwatera Ł”, dokumentujący prace zespołu ekshumacyjnego, odkrywającego prawdę o komunistycznych mordach
w pierwszym dziesięcioleciu PRL-u. Z inicjatywy IPN w miastach naszego województwa odbędą się też projekcje filmu dokumentalnego pt. „Zapora”, opowiadającego o majorze Hieronimie Dekutowskim, jednym z dowódców podziemia niepodległościowego. 1 marca o godz. 12.00. w Przystanku Historia film obejrzy młodzież z katowickich szkół. Po seansie odbędzie się konkurs wiedzy o podziemiu niepodległościowym. Podobny konkurs pt. „Historia na 6!” historycy IPN zorganizują w internecie w dniach 1-3 marca naprofilu Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika na Facebooku.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony będzie w tym roku po raz szósty. To święto państwowe, ustanowione przez Sejm RP w 2011 roku, jest wyrazem hołdu dla żołnierzy niepodległościowego podziemia, walczących w latach 1944-1963 przeciwko narzuconej przez sowietów komunistycznej władzy.
 
BEATA GAJDZISZEWSKA
 
źródło: Tygodnik Ślasko - Dąbrowski NSZZ "Solidarność" 
Mając na względzie sygnały docierające od pracowników - członków naszej Organizacji Związkowej w kwestii nawiązywania kolejnego stosunku pracy na czas określony. NSZZ "Solidarność" zwrócił się względem pracodawcy o natychmiastowe zaprzestanie niezgodnych z wewnętrznym prawem pracy praktyk, polegających na wręczaniu pracownikom drugiej umowy o pracę jako kolejnej na czas określony. W wystąpieniu podkreślamy, iż Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Koleje Śląskie Sp. z o.o. w Rozdziale II „Stosunek pracy” § 5 ust. 7 stanowi:
 
„Pracodawca złoży Pracownikom zatrudnionym co najmniej 1 rok na podstawie umowy o pracę na czas określony, ofertę zmiany rodzaju umowy o pracę z umowy zawartej na czas określony, na umowę zawartą na czas nieokreślony za wyjątkiem tych przypadków, w których zatrudnienie takie byłoby nieuzasadnione lub niecelowe, w tym także z uwagi na zarzut nieprawidłowego wykonywania obowiązków pracowniczych.”
 
W świetle powyższego zapisu intencją stron było aby to po stronie pracodawcy leżało bezwarunkowe złożenie oferty zawarcia drugiej umowy o pracę na czas nieokreślony. Wyjątkowość przypadków zawarta w cytowanym zapisie skutkować miała niezawieraniem kolejnego stosunku pracy.
Praktyka stosowana dotychczas nie dość, że jest sprzeczna z w/w interpretacją to jeszcze pracownik powinien zgłosić na piśmie wolę zawarcia kolejnej umowy, co w naszym odczuciu całkowicie wypacza sens stosowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
 
Niejednokrotnie zwracaliśmy się w rozmowach bezpośrednich do kierownika Działu Spraw Pracowniczych o wyjaśnienie stosowania niezgodnego z prawem pracy procederu. Wyjaśnienia jakie otrzymaliśmy stanowią bezsprzecznie wyraz arogancji w stosunku do sygnatariuszy ZUZP jak i obowiązującego prawa pracy. 
Pragniemy z całą stanowczością podkreślić, że wyjaśnienia Działu Spraw Pracowniczych co do procedur wynikających z nowelizacji kodeksu pracy, które weszły w życie 22 lutego 2016 r. co do zasady nie mogą być stosowane gdyż postanowienia układu zbiorowego pracy nie mogą być mniej korzystne niż przepisy Kodeksu pracy, innych ustaw i aktów wykonawczych. 
Wobec powyższego, działając w dobrej wierze, z poszanowaniem słusznych interesów stron zwracamy się o zweryfikowanie wszystkich dotychczas zawartych umów o pracę na czas określony po przepracowaniu jednego roku w Koleje Śląskie Sp. z o.o. w taki sposób aby skutecznie doprowadzić do zmiany umowy na czas nieokreślony. 
 
 
 
Zarząd pod firmą Koleje Ślaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie zapisów Rozdziału X "Działalność Socjalna" § 66 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Koleje Śląskie Sp. z o.o.podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia aneksu nr 2 do Regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Spółce Koleje Śląskie.
 
W Regulaminie ZFŚS w §8 dodano pkt.4 i 5 które otrzymują brzmienie:
 
4. Rozwiązanie umowy z pracownikiem na podstawie art. 52 K.P. W okresie wszczętej procedury przyznawania bonów świątecznych, skutkuje odmową wydania danemu pracownikowi przedmiotowych bonów.
 
5. Pod pojęciem procedury przyznawania bonów świątecznych rozumie się okres od złożenia wniosku do faktycznego wydania bonów.
 
W Regulaminie ZFŚS w §9  pkt.1  otrzymuje następujące brzmienie:
 
1. Osoba ubiegające się o przyznanie świadczeń z funduszu, winna złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych wniosek o dofinansowanie zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 w terminach i trybie wynikających z niniejszego Regulaminu, nie póżniej jednak niż 3 dni przed posiedzeniem komisji socjalnej - ostatni czwartek miesiąca.
Plan urlopów ma na celu zapewnienie pracownikom wykorzystania urlopu w roku, w którym nabyli do niego prawo oraz umożliwienie pracodawcy zorganizowania pracy w sposób zapewniający normalne funkcjonowanie.
 
Przyjmuje się, iż ustalenie planu urlopów powinno nastąpić w okresie poprzedzającym nabycie prawa do urlopu, czyli przed początkiem nowego roku kalendarzowego, z nadejściem którego pracownicy nabywają prawo do kolejnego urlopu. Dopuszczalne jest ustalanie krótszych okresów objęcia planem urlopów, a mianowicie półroczne lub kwartalne.
 
Planem urlopów nie obejmuje się 4 dni, określonych w art. 1672 k.p., czyli tzw. „na żądanie”.
 
Pracodawca nie jest obowiązany do ustalania planów urlopów, gdy nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa lub gdy działająca organizacja związkowa wyrazi zgodę na nieustalanie tego planu. Wówczas  termin urlopu pracodawca ustala w porozumieniu z pracownikiem.
 
Ustalenie planu urlopów nie jest jednoznaczne z udzieleniem urlopu wypoczynkowego. W zależności od zasad określonych u danego pracodawcy koniecznym jest również złożenie przez pracownika podania o urlop (wniosku urlopowego), który aktualizuje termin udzielenia urlopu.
 
Rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego nieprzewidzianego w planie urlopów i bez wyraźnej akceptacji pracodawcy może być kwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 k.p.) – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 marca 2001 r. I PKN 306/00.
 
Stan prawny na 8.02.2017 r.
 
Maria Szwajkiewicz
 
żródło: Region Gdański NSZZ "Solidarność"
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.