Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

  • Winterthur BR52

    "Kolejarze, nie dajcie się podzielić" - JPII.

  • Winterthur BR52

    "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym." - Albert Einstein.

  • Winterthur BR52

    "Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą." - Augustyn z Hippony

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzających

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
9
651
2573
2560
11601
16230
559346

6.54%
5.41%
0.85%
0.62%
0.14%
86.44%
Online (15 minutes ago):7
7 guests

Twoje IP:54.81.71.187

Logowanie

tulipanyZ okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy w imieniu Zarządu Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność" Transportu Kolejowego, wszystkim członkom oraz sympatykom, życzymy, aby spotkania przy wielkanocnym stole upływały w ciepłej i rodzinnej atmosferze, a wszelkie smutki i troski szybko odchodziły w zapomnienie.

porozumienieKilka dni temu Zarząd Kolei Śląskich podjął rozmowy z organizacjami związkowymi  będącymi  stronami sporów zbiorowych  (solidarność, maszyniści) w temacie wyrównań wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych grupach zawodowych. Porozumienie zawarte w dniu 3 marca 2017 r. gwarantowało, że do końca marca 2018 r. zostanie ustalony ostateczny termin wyrównania wynagrodzeń na stanowiskach objętych sporami zbiorowymi. Należy podkreślić, iż konstruktywne i rzeczowe spotkania w konsekwencji doprowadziły do podpisania porozumienia wyczerpującego roszczenia dotyczące wyrównań wynagrodzeń.
Strony ustaliły, że na  niżej wymienionych stanowiskach do 1 czerwca 2018 r. poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego będzie wynosił odpowiednio:
•Konduktor wyrównanie do najwyżej uposażonych o 200 zł
•Kierownik pociągu wyrównanie do najwyżej uposażonych  o 200 zł
•Maszynista wyrównanie do najwyżej uposażonych  o 300 zł
•Kasjer stacjonarny wzrost o 150 zł
•Kasjer rachunkozdawca wzrost o 150 zł
•Rewident wyrównanie do najwyżej uposażonych o 200 zł
Powyższe ustalenia dotyczą osób, których staż pracy w Kolejach Śląskich wynosi na dzień podpisania niniejszego porozumienia co najmniej rok oraz nie dotyczy osób będących w okresie wypowiedzenia, z wyjątkiem osób przechodzących na emeryturę. Po uzyskaniu przez pracownika rocznego stażu pracy i zawarciu z nim umowy na czas nieokreślony, jego wynagrodzenie zasadnicze podnoszone jest do poziomu określonego niniejszym porozumieniem.
Zmianą wynagrodzeń objętych zostanie prawie 600 pracowników. Spółka przeznaczy na ten cel około 1,3 mln zł. W 2018 . (odpowiednio około 2,2 mln rocznie w kolejnych latach).
Niniejsze porozumienie wyczerpuje roszczenia dotyczące poziomu wynagrodzeń zasadniczych. Kwestie poziomu wynagrodzeń całkowitych będą regulowane poprzez systemy motywacyjne.
Ponadto pragniemy podkreślić, że Związek Zawodowy Solidarność nie zapomina o pozostałych pracownikach zatrudnionych w Kolejach Śląskich związanych z eksploatacją, sprzątaniem taboru, zapleczem technicznym, administracją i wielu innych. Zakończyliśmy jakiś etap i zaczynamy kolejny mając nadzieję, że konsekwentne dążenie do celu przyniesie wymierne finansowe efekty.
 
 
tulip
 Wszystkim naszym Paniom, a w sposób szczególny Członkiniom i Sympatyczkom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Kobiet. Oby Wasza praca oraz Wasz codzienny trud zawsze były doceniane i dobrze nagradzane. Życzymy pomyślności i samych sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Z początkiem roku obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe przepisy wprowadziły m.in. wzrost wysokości progu zwolnienia od podatku dochodowego od wartości świadczeń otrzymywanych z ZFŚS i funduszy związkowych. Ponadto, niektóre rodzaje świadczeń zostały zwolnione z podatku w całości.

Aktualnie zwolnione z opodatkowania do kwoty 1000 zł rocznie są wartości otrzymanych przez pracownika rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Co ważne, zwolnienie nie obejmuje bonów i talonów uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.

Do końca ubiegłego roku kwota zwolnienia od podatku dochodowego w odniesieniu do powyższych świadczeń wynosiła 380 zł.

Z nowym rokiem wolne od podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci wypłacanych z ZFŚS oraz funduszy związków zawodowych, niezależnie od wysokości.

Do 31 grudnia 2017 r. ww. zapomogi były zwolnione od podatku do kwoty 2280 zł rocznie.

Wzrósł także limit wyłączenia z opodatkowania zapomóg wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, innych niż w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, z kwoty 638 zł do 1000 zł w roku podatkowym.

Żródło: Zatrząd Regionu Gdańsk

Z okazji Święta Kolejarza
zapraszamy wszystkich kolejarzy
wraz z rodzinami
na uroczystą mszę świętą ,
która odbędzie się w kościele
p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Katowicach przy ul. Mariackiej
w dniu 24 listopada 2017 r. o godz. 14 00
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.