Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

WebHostingLab

Odwiedzających

Dzisiaj 206
W tym tygodniu 206
W tym miesiącu 206
Wszystkie 81848
Your IP: 54.196.217.59
Today: 01-12-2015
User Online : 0
Guest online: 5

Logowanie

W związku z licznymi zastrzeżeniami pracowników członków organizacji  dotyczącymi planów pracy drużyn konduktorskich apelujemy o zgłaszanie wszelkich uwag celem przedłożenia Pracodawcy. W chwili obecnej NSZZ „Solidarność” nie jest w posiadaniu opisu zmian roboczych i nie może merytorycznie odnieść się do założeń zmian roboczych na miesiąc grudzień.

 Z informacji dotychczas pozyskanych kontrowersje budzą przede wszystkim:

-  zmiany, których czas pracy niewiele przekracza 8 h,

- większość zmian roboczych rozpoczyna się bardzo wcześnie, gdzie występują utrudnienia z dojazdem,

- praktyczne wyeliminowanie nocnych zmian roboczych.

Ponadto  wątpliwości budzi realizacja uchwały 464/2015 zgodnie z oczekiwaniami pracowników, które zakładają, że miejsce zakończenia zmiany roboczej przypadać będzie w miejscu jej rozpoczęcia, i będzie znajdować się w pobliżu miejsca zamieszkania.

Jednocześnie zapewniamy, że NSZZ „Solidarność” każdorazowo stanie w obronie interesów pracowniczych tak, aby plany pracy drużyn konduktorskich były skonstruowane w sposób dogodny dla pracownika. Powyższy przykład wskazuje na skrajne rozwiązanie dotyczące efektywnego wykorzystania czasu pracy pracownika bez założenia czynnika czysto ludzkiego.

Przypominamy, że obowiązujące w Spółce przepisy prawa pracy dotyczące wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych stanowią:
1. Praca w godzinach nadliczbowych jest pracą wykonywaną ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy.
2. Praca w godzinach nadliczbowych może być świadczona tylko na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego pracownika (załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Pracowników) 
3. Za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia pracownik nabywa prawo do dodatku na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania.
 
Zgodnie z załącznikiem pracownik ma prawo wyboru pomiędzy:
- wypłatą wynagrodzenia i dodatku za przepracowane godziny nadliczbowe
- udzieleniem czasu wolnego za przepracowane godziny nadliczbowe.
 
Wszelkie odstępstwa od  suwerennej decyzji o rekompensacie za przepracowane godziny nadliczbowe prosimy zgłaszać w siedzibie organizacji.
 
Ponad połowa pracowników w Polsce uważa, że w miejscu pracy nie ma nic do powiedzenia. Gdy w firmie nie działa komunikacja między pracownikami i przełożonymi, tracą obie strony. Skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu są związki zawodowe.
Portal opinii o pracodawcach GoWork.pl przeprowadził ankietę, w której zapytał pracowników, czy w ich zakładach pracy szefowie liczą się ze zdaniem podwładnych. W badaniu wzięło udział ponad 7 tys. osób. Wyniki ankiety nie napawają optymizmem. Ponad 50 proc. jej uczestników stwierdziło, że pracodawca nigdy nie pyta ich o zdanie. Przeszło 26 proc. oceniło, że choć przełożeni czasem proszą ich o opinię, to zwykle nic z tego nie wynika. Tylko 14 proc. ankietowanych odpowiedziało, że regularnie wymienia się pomysłami i uwagami z przełożonymi, a 8,5 proc wskazało, że w ich firmach pracodawcy konsultują z załogą najważniejsze kwestie. – Właściwa komunikacja między pracownikami i pracodawcą ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania każdej firmy. Przepływ informacji pozwala przewidywać różne problemy, łagodzić konflikty oraz przygotowywać pracowników na różnego rodzaju zmiany – mówi dr Adam Mrozowicki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Związki to lepsza komunikacja 
Receptą na dobrą wewnętrzną komunikację w zakładzie pracy z pewnością mogą być związki zawodowe, które w naturalny sposób pełnią funkcję łącznika między pracownikami i pracodawcą. – Ta teza znajduje potwierdzenie we wszystkich mądrzejszych podręcznikach zarządzania. Każdy rozsądny menadżer będzie budował dialog ze związkami zawodowymi, bo związki mogą mu pomóc w podejmowaniu decyzji, które będą akceptowane przez pracowników i nie będą powodowały konfliktów – wskazuje dr Mrozowicki.– Pracownicy, gdy nie są zorganizowani, zazwyczaj nie mają odwagi zgłosić przełożonym swoich problemów czy uwag. Znacznie łatwiej jest im przyjść do związkowca, który jest ich przedstawicielem. Związki mają narzędzia, aby skutecznie interweniować u pracodawcy. Co więcej, w dużych zakładach, gdzie zarządzanie jest bardzo zhierarchizowane, pojedynczy pracownik w zasadzie nie ma możliwości rozmowy z dyrektorem czy członkiem zarządu. Związki taką możliwość posiadają – mówi Mieczysław Czarnecki, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w Arcelor Mittal Sosnowiec.
 
Organiczna praca
Jak podkreśla, to właśnie bieżące, codzienne interwencje w sprawach dotyczących często pojedynczych pracowników stanowiągłówną część pracy związkowej. Tę aktywność nie zawsze widać na zewnątrz, jednak jest ona bardzo ważna. Pozwala rozwiązywać problemy i gasić konfl ikty, zanim ulegną eskalacji, a na tym korzystają zarówno pracownicy, jak i pracodawca. – Ta sfera aktywności związków zawodowych jest często w Polsce kompletnie niedostrzegana. Związki zawodowe widać, kiedy są w fazie konfliktu, kiedy wychodzą protestować na ulicę. Tymczasem ta organiczna, codzienna praca na poziomie zakładu, jest może mniej spektakularna, ale to właśnie dzięki niej związki uzyskują poparcie pracowników – zaznacza dr Mrozowicki.
 
Wyzwanie dla obu stron
W jego ocenie właściwa komunikacja między związkami zawodowymi i pracodawcą to wciąż rzadkość w polskich realiach. Zmiana tej sytuacji to wyzwanie zarówno dla związkowców, jak i dla menadżerów.– Trudno np. wyobrazić sobie dobrze działający przepływ informacji w firmie, gdzie działa kilka lub kilkanaście związków i dodatkowo są one skłócone pomiędzy sobą. W wielu zakładach uporano się z tym problemem poprzez tworzenie wspólnej reprezentacji związków zawodowych. Z drugiej strony cały czas mamy do czynienia w naszym kraju raczej z hierarchiczną kulturą zarządzania, w której często osoby kierujące przedsiębiorstwami nie doceniają znaczenia tego codziennego przepływu informacji – podkreśla socjolog.
 
ŁUKASZ KARCZMARZYK
 
źródło: Tygodnik Śląsko Dąbrowski NSZZ "Solidarność"
 
 

We wtorek 24 listopada o godz. 14.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Katowicach (kościół Mariacki) odprawiona zostanie msza święta w intencji kolejarzy i ich rodzin. Do uczestnictwa we mszy zapraszamy wszystkich pracowników Kolei Śląskich a w szczególności członków i sympatyków NSZZ Solidarność.

piotrekduda

"Jesteśmy wstrząśnięci zatrważającymi wiadomościami, które dotarły do nas z Paryża", napisał Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej po piątkowych tragicznych wydarzeniach w Paryżu do francuskich związków zawodowych CFDT, FO, CGT, CFTC i UNSA.
 
"Łączymy się w Waszym bólu, smutku, żalu i poczuciu krzywdy". Szef "Solidarności" podkreślił, że cios "który uderzył w niewinnych jest ciosem wymierzonym w ludzkość". W imieniu członków Związku, lider KK przesłał francuskim związkowcom wyrazy solidarności oraz życzył im odwagi i wytrwałości w trudnych chwilach.
elf14 października do Regionu Częstochowskiego dotarła odpowiedź na pismo przewodniczącego ZR Jacka Strączyńskiego skierowane do prezesa Prawa i Sprawiedliwości w sprawie reaktywacji województwa częstochowskiego. Jarosław Kaczyński zapewnił, iż "Sprawa województwa częstochowskiego jest także elementem naszego programu. (...) sprawa województw środkowopomorskiego i częstochowskiego wymaga konsultacji społecznych. Jeśli powołamy rząd, z całą pewnością będą przeprowadzone. W razie pozytywnego wyniku, województwa (w tym częstochowskie) zostaną powołane. Oczywiście jeśli wynik będzie pozytywny tylko w jednym przypadku, np. Ziemi Częstochowskiej, powołamy odpowiednie województwo. Proszę więc być dobrej myśli".
 
 
Czytając powyższą korespondencję mamy nadzieję, że pomysłodawcy uwzględnili realizację publicznego transportu kolejowego w wojewodztwie śląskim w tym Częstochowy, który w danej chwili realizowany jest przez Koleje Śląskie Sp. z o.o. Spółkę, która zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Żywimy głębokie przekonanie, że podczas konsultacji zostanie wzięta pod uwagę powyższa kwestia, tak aby realizacja pracy przewozowej przebiegała bez zbędnych roszad i obaw o utratę miejsca pracy.
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.