Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

  • Winterthur BR52

    "Kolejarze, nie dajcie się podzielić" - JPII.

  • Winterthur BR52

    "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym." - Albert Einstein.

  • Winterthur BR52

    "Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą." - Augustyn z Hippony

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzających

Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W zeszłym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Wszystkie
419
703
2018
3858
15971
16335
257014

Przewidywanych dzisiaj
816

8.18%
5.09%
0.93%
0.68%
0.33%
84.81%
Online (15 minutes ago):12
12 guests

Twoje IP:54.205.148.99

Logowanie

Wielu pracodawców ma wątpliwości, czy świadczenia wypłacone z ZFŚS (wczasy pod gruszą, świadczenia pieniężne na święta, albo zapomogi pieniężne) są przychodami z tytułu stosunku pracy i czy podlegają egzekucji komorniczej w całości?
 
Zakładowa działalność socjalna pracodawcy opiera się na zasadzie uznaniowości. Granice swobody przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zakreśla ustawa oraz regulamin działalności socjalnej.
 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych środki funduszu przeznaczone są na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Świadczenia te stanowią pomoc socjalną dla pracownika oraz jego rodziny i nie mogą być traktowane jako należności wynikające ze stosunku pracy, albowiem nie stanowią wynagrodzenia za wykonaną pracę i nie zależą od wyników pracy. Nie mogą być zatem uznane za składnik wynagrodzenia za pracę w ujęciu art. 881 § 2 k.p.c.
 
Reasumując, należności z ZFŚS nie podlegają egzekucji komorniczej w ramach zajęcia wynagrodzenia za pracę.
 
Istnieje jednak pogląd, że dopuszczalne jest prowadzenie egzekucji w oparciu o przepisy dotyczące zajęcia innych wierzytelności. Musi to jednak wprost wynikać z treści zajęcia komorniczego.
 
Stan prawny na 27.09.2016 r.
 
Maria Szwajkiewicz
 
źródło: Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność"
Każdy wie, kiedy przypada Dzień Dziecka albo Święto Pracy. W naszym regionie nie ma chyba kogoś, kto nie wiedziałby, co świętujemy 4 grudnia. Jednak poza świętami oczywistymi dla każdego, kalendarz jest napakowany różnistymi świętami nietypowymi, wymyślonymi i obchodzonymi nie wiadomo przez kogo. Np. 9 lipca przypada Światowy Dzień Chodzenia do Pracy Inną Drogą, a 20 maja Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Nie wierzycie? To sobie sprawdźcie 
w internetach.
 
Jako że liczba dni w roku jest ograniczona, zdarza się, że w jednym dniu obchodzimy kilka Światowych Dni lub Międzynarodowych Świąt. 1 stycznia przypada Światowy Dzień Kaca i jednocześnie Światowy Dzień Pokoju.    O ile dolegliwości występujące „dzień po” można w sposób całkowicie naturalny i logiczny połączyć
z brakiem chęci do wojowania, to inne koincydencje świąt w kalendarzu są już znacznie bardziej problematyczne. Trzeba być bowiem wyjątkowo złośliwą, szowinistyczną męską świnią, aby skojarzyć nieocenione zalety z posiadania teściowej z wizytą u dentysty, a tak się składa, że zarówno teściowe, jak i dentyści świętują wspólnie 5 marca. 
 
Niektórym dziwacznym świętom z czasem udaje się przebić do zbiorowej świadomości. Tak stało się choćby z obchodzonym 22 września Dniem bez Samochodu.
W tym dniu w wielu regionach naszego kraju posiadacze samochodów mogą bez biletu podróżować komunikacją miejską. Idea ze wszech miar słuszna, bo z jednej strony ograniczenie spalin, ekologia itd., a z drugiej mniej stresu związanego ze staniem w korkach.
 
Jako gorący entuzjasta i jednego, i drugiego ochoczo przyłączyłem się w tym roku do tej chwalebnej inicjatywy. Rano na przystanku stoczyłem bitwę o dostanie się do autobusu z tłumem innych chętnych i w końcu zająłem wygodne miejsce stojące przygnieciony do szyby. Mój komfort dodatkowo zwiększał parasol pewnej starszej pani wbity w żebra i łokieć innego współpasażera czule przyciśnięty do mojego ucha, ale byłem przekonany, że mimo wszystko zrobiłem słusznie. Po kilku następnych przystankach i kolejnych bitwach o wejście do autobusu, które na szczęście obserwowałem już jedynie z perspektywy kibica, nagle moje samozadowolenie i poczucie dobrze spełnionego ekologicznego obowiązku legło w gruzach. Do autobusu wszedł kanar i zaczął jak gdyby nigdy nic sprawdzać bilety. Jak to? Dzień bez Samochodu, ekologia, matka ziemia, niedźwiedzie polarne – pomyślałem – a tu: „bileciki do kontroli”? Co gorsza, w drodze powrotnej z roboty kanar w autobusie pojawił się ponownie. Wtedy wszystko stało się jasne. Otóż w Dniu bez Samochodu można było jechać bez biletu, ale trzeba było mieć przy sobie dowód rejestracyjny auta. O tym z kolei nie każdy wiedział, a wtedy kanar wlepiał mandacik. Ekologia ekologią, ale kasa musi się zgadzać. 
 
Po powrocie do domu wymontowałem z auta katalizator, wylałem przepracowany olej silnikowy na trawnik przed blokiem, a foki z gatunku zagrożonego wyginięciem nie zaszlachtowałem tylko dlatego, że nie miałem akurat żadnej pod ręką. Szła co prawda sąsiadka spod czwórki z jamnikiem, ale to jednak nie to samo. Niestety tak to już jest, że przy okazji wszelkiego rodzaju szlachetnych inicjatyw, zawsze znajdzie się ktoś, kto chce na ludzkiej naiwności zarobić lub skorzystać w inny sposób. Co więcej, w zdecydowanej większości przypadków nadgorliwi panowie konduktorzy, to przy tych ktosiach najprawdziwsze niewiniątka. Warto o tym pamiętać, dbając o ekologię, walcząc o demokrację, prawa kobiet i przy każdej innej okazji.
 
źródło: Tygodnik Śląsko-Dąbrowski NSZZ "Solidarność"
 
W chwili obecnej  NSZZ "Solidarność" nawiązując do wystąpienia z dnia 14 kwietnia 2016 r.oraz odpowiedzi którą otrzymał dotyczącą wyrównania uposażenia zasadniczego na stanowisku konduktora, podjął z Zarządem Spółki negocjacje w tej kwestii. W przedmiotowym wystąpieniu wskazywaliśmy, iż Zarząd Spółki Uchwałą 124/2015 wprowadził w życie porozumienie dotyczące wysokości wyrównań pracowników na stanowisku m.in. konduktora do kwoty 2600 zł. Jednocześnie podkreślaliśmy, że działanie takie stanowi jawne naruszenie wcześniej ustalonych zasad i jako takie powoduje krok do tyłu w procesie wyrównań uposażeń.
 
Zarząd Spółki 26 kwietnia 2016 r.udzielając odpowiedzi poinformował, że został zakończony proces związany z przekwalifikowaniem pracowników na stanowisko konduktora. Pracownicy po odbyciu przygotowania zawodowego na stanowisko konduktor oraz pozytywnym zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego i zrobieniu autoryzacji z zakresu zagadnień handlowych oraz ruchu i taboru, w kwietniu 2016 r. objęli stanowisko konduktor. Jak już wskazano, pracownicy na stanowisku konduktora pracują od kwietnia 2016 r. Po nabyciu kilkumiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy na tym stanowisku, Zarząd rozpatrzy wniesioną propozycję wyrównania uposażenia zasadniczego.
 
NSZZ "Solidarność" stoi na stanowisku, że czas który upłynął pozwala w sposób właściwy i merytoryczny ocenić już pracę zainteresowanych pracowników, a co za tym idzie wyrównać uposażenie zasadnicze do wskazanej wcześniej kwoty.
 

 

1. Kiedy pierwszy raz na urlop
 
Pracownik, który po raz pierwszy podejmuje pracę, w danym roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego przepracowanego miesiąca w wymiarze 1/12 rocznego urlopu. Urlop cząstkowy, nabywany z upływem miesiąca pracy, ma charakter samodzielny, co oznacza, że
po każdym miesiącu pracy może być wykorzystywany.
 
Prawo do kolejnego urlopu będzie przysługiwało pracownikowi wraz z początkiem następnego roku kalendarzowego, już w pełnym wymiarze.
 
2. Wymiar urlopu
 
Wymiar urlopu zależy od stażu pracy danego pracownika i jest to:
 
20 dni, gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
26 dni, gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat
 
3. Staż pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika
 
Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się:
 
wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy, okresy nauki w szkole, maksymalnie można doliczyć 8 lat, jeśli pracownik skończył edukację w szkole wyższej.
 
Ważne!
 
Okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
 
Jeśli pracownik był zatrudniony i jednocześnie się uczył, do stażu wlicza się bądź okres zatrudnienia, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.
 
4. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
 
Urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, z tego przynajmniej jedna część wypoczynku musi trwać nie mniej niż 14 dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który stanowi kompromis między planami wakacyjnymi pracownika a koniecznością zapewnienia normalnego funkcjonowania zakładu pracy. Pracodawca może zrezygnować z ustalania planu urlopów i wówczas termin urlopu jest ustalany po porozumieniu z pracownikiem. Pracownik nie planuje tzw. urlopów na żądanie (4 dni w roku kalendarzowym).
 
5. Urlop na żądanie (art. 1672 k.p.)
 
Pracodawca jest obowiązany do udzielenia urlopu na żądanie pracownika, które może być zgłoszone najpóźniej w dniu rozpoczęcia tego urlopu. Skoro kodeks nie wprowadza żadnych wymogów co do formy zgłoszenia tego żądania, to oznacza, że pracownik może to uczynić w dowolny sposób.
 
Ważne!
 
W orzecznictwie przeważa rygorystyczny pogląd, że pracownik nie może rozpocząć urlopu na żądanie bez udzielenia go przez pracodawcę (por. wyrok SN z dnia 16 września 2008 r., II PK 26/08).
 
Co do zasady jednak pracodawca nie może odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie w terminie wskazanym przez pracownika, jeśli nie występują żadne szczególne okoliczności uzasadniające odmowę.
 
6. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu (art. 167 k.p.)
 
Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu, jeżeli jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu (np. awaria urządzeń, kontrola z urzędu skarbowego). Przykładowo: nie można wymagać od pracownika przerwania urlopu w związku z koniecznością wykonania rutynowych obowiązków.
 
Odwołanie pracownika z urlopu ma charakter polecenia służbowego. W konsekwencji odmowa jego wykonania może być uznana za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Jednocześnie § 2 omawianego artykułu nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu (np. koszty przejazdu czy zakwaterowania, koszty opłacenia wycieczki w biurze podróży).
 
7. Zaległy urlop wypoczynkowy
 
Urlop niewykorzystany w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, należy pracownikowi udzielić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania z pracownikiem terminu wykorzystania zaległego urlopu i musi udzielić mu urlopu przed końcem września. W wyroku z dnia 25 stycznia 2005 r. (I PK 124/05) Sąd Najwyższy stwierdził, iż pracodawca może pracownika wysłać na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody. Sąd podkreślił, że prawo do urlopu wypoczynkowego określone jest przepisami o charakterze bezwzględnie obowiązującym i to w odniesieniu do obu stron stosunku pracy. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w określonym rozmiarze i terminie określonym według ustalonych zasad, a z drugiej strony pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu (por. art. 152 § 2 k.p.) i nie może odmówić wykorzystania urlopu udzielonego zgodnie z przepisami prawa pracy.
 
8. Przesunięcie terminu urlopu
 
Wcześniej ustalone terminy urlopu wypoczynkowego mogą być zmieniane z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. Przepisy prawa pracy przewidują również obowiązkowe przesunięcie urlopu wypoczynkowego, na skutek takich okoliczności, jak:
 
choroba,
odosobnienie związane z chorobą zakaźną,
powołanie na ćwiczenia wojskowe lub szkolenie wojskowe do 3 miesięcy,
urlop macierzyński.
Wtedy pracodawca obowiązkowo przesuwa pracownikowi urlop na inny termin (art. 165 k. p.).
 
Maria Szwajkiewicz
 
zródło: tygodnik solidarność

Zdjęcie umieszczone na Facebooku może być przyczyną kontroli ZUS i doprowadzić do odebrania zasiłku chorobowego. ZUS potwierdza, że obserwuje naszą aktywność w Internecie – podaje portal pox.pl.

ZUS stoi twardo na stanowisku, iż osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim powinna cały czas pozostawać w miejscu zamieszkania, chociaż w tej kwestii ZUS przegrywał sprawy nawet przed Sądem Najwyższym, który orzekał, iż osoba pobierająca zasiłek chorobowy może leczyć się poza miejscem zamieszkania. Był nawet wyrok, w którym Sąd Najwyższy przyznał rację choremu, który kurował się w Egipcie.

Urzędnicy ZUS przyznają, że wykorzystują portale społecznościowe do śledzenia naszej codziennej aktywności. Problemy może mieć każda osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim, która umieszcza na Facebooku zdjęcia wskazujące na aktywność inną niż domowa kuracja. Wyjście do restauracji czy wyjazd nad jezioro mogą zatem stać się przyczyną wszczęcia postępowania wyjaśniającego i w konsekwencji odebrania świadczenia chorobowego.

W ciągu tylko jednego roku ZUS przeprowadził aż 600 tysięcy kontroli, odbierając Polakom świadczenia na łączną kwotę 177 mln zł

 

www.solidarnoscwielkopolska.pl

Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.