Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzający

0.png7.png7.png3.png7.png6.png8.png
Dzisiaj14
Wczoraj25
This week65
This month301
Total773768

Visitor Info

  • IP: 18.207.98.97
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

12-08-20

Logowanie

Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym 21 maja 2020 r odbyło się spotkanie przedstawiciela NSZZ "Solidarnośc" z Zarzadem Spółki Koleje Śląskie. Podczas spotkania została omówiona sporna kwestia interpretacji zapisów Porozumienia w sprawie wdrożenia mechanizmów ochrony miejsc pracy w Spółce Koleje Sląskie w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie COVID -19, w cześci dotyczacej wynagradzania pracowników najniżej uposażonych. Zarząd Spółki z dużą dozą empatii w sposób merytoryczny rozeznał problem poddając go kolejnej analizie. Konstruktywny dialog, właściwa interpretacja przepisów, tożsame intencje stron, to wszystko po dzisiejszym spotkaniu będzie kluczem do sukcesu. 

OZ NSZZ "Solidarność" wyjaśnia kulisy i intencje jakimi była kierowana podpisując Porozumienie w sprawie wdrożenia mechanizmów ochrony miejsc pracyw Spółce Koleje Śląskie w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19.
 
Po pierwsze
 
Podpisując przedmiotowe porozumienie kierowaliśmy się nade wszystko ochrona miejsc pracy i to nie tylko tych które mogły by być wypowiadane z przyczyn niedotyczacych pracownika, lecz również tych umów, które w niedługim czasie wygasają z uwagi na ich roczne zawarcie. W rozmowach bezpośrednich z Zarządem Spółki otrzymaliśmy gwarancję stałości pracy dla wszystkich pracowników Spółki.
 
Po drugie 
 
Negocjacje poprzedzające zawarcie porozumienia jasno wskazywały na tożsamy charakter rozwiązań dotyczących wynagrodzenia pracowników pozostających w trakcie przestoju ekonomicznego lub pracujących w obniżonym wymiarze czasu pracy. Czytając literalnie treśc porozumienia trudno nie zauważyć, iż właśnie takie rozwiązanie miało być zastosowane i taka była intencja stron. 
 
Na poparcie powyższego cytujemy:
 
§1 ust.2 - "W okresie przestoju ekonomicznego pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o 20%, nie niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy."
 
§2 ust.2 "Pracownikowi o ktorym mowa w Paragrafie 2 ust. 1, zostaje obnizony wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie nizsze niż minimalne wynagrodzenie za prace ustalanena podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzglednieniem wymiaru czasu pracy."
 
Po trzecie
 
Idąc tym tropem wynagrodzenie pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie lub niewiele ponad w jednym i drugim przypadku winno być takie samo nie niższe niż 2600 zł. Niestety rzeczywistośc pokazała jak bardzo zostało to wypatrzone i zepsute. Interpretacja przepisu jaką zastosowały osoby odpowiedzialne pozwala na to, iż pracownik pozostający na przestoju ekonomicznym zarabiający np. 2700 zł brutto otrzymuje wynagrodzenia w wysokości 2600. Natomiast pracownik zarabiający tyle samo, pracujący w obniżonym systemie czasu pracy zgodnie z tą interpretacją osób odpowiedzialnych bedzie otrzymywał 2180 zł. brutto.
 
Analizując powyższe trudno nie dojśc do wniosku, że pracownicy mają prawo czuć się rozżaleni.Doszło do absurdalnej sytuacji, iż lepiej siedziec w domu i nie pracować niż, pracować w obniżonym czsie pracy narażając swoje życie,czy zdrowie. W odczuciu zdecydowanej większości osób jest to totalnie niesprawiedliwe a takie interpretowanie zapisów ustawy czy porozumienia jest po prostu nielogiczne. Nierozumiejąc działań osób odpowiedzialnych za zaistniała sytuację NSZZ "Solidarnosć" w dniu wczorajszym tj. 20 maja podjęła zdecydowane działania aby porozumienie wróciło na właściwe tory a pracownicy otrzymali należne im wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 2600 zł. brutto.zgodnie z treśią porozumienia wypracowanego podobno w dobrej wierze.
Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" poinformowała naszą organizację ,iż Polregio Sp. z o.o. (dawniej Przewozy Regionalne) planuje reaktywować Śląski Zakład tym razem w Częstochowie. Zarząd powołał juz pełnomocnika ds. utworzenia nowego zakładu. Jak podała Spółka Polregio w przesłanym komunikacie "Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom transportowym Województwa Śląskiego, a także biorąc pod uwagę pozytywne działania Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie rozwoju transportu kolejowego,Zarząd Spółki Polregio zdecydował o rozpoczęciu działań prowadzących do utworzenia Śląskiego Zakładu Spółki z siedzibą w Częstochowie".
 
W odpowiedzi Urząd Marszałkowski przekazał oświadczenie:
 
Samorząd Województwa Śląskiego zamierza rozwijać przewozy kolejowe w regionie a Koleje Śląskie pozostaną ich priorytetowym operatorem – przekazał w środę urząd marszałkowski. To komentarz do zapowiedzi utworzenia przez Przewozy Regionalne zakładu tej spółki w Częstochowie. Jak powiedział PAP w środę rzecznik urzędu marszałkowskiego woj. śląskiego Sławomir Gruszka, region ten zamierza koncentrować się na działalności Kolei Śląskich. "Na pewno Koleje Śląskie są priorytetowym przewoźnikiem w woj. śląskim szczególnie, że przed nami trudny czas dotyczący finansów, przychodów na kolei. To teraz główne wyzwanie" - zadeklarował rzecznik. Gruszka przypomniał, że corocznie zarząd woj. śląskiego dotuje regionalne przewozy kolejowe na podstawie wieloletnich umów na poziomie co najmniej 180 mln zł (przy udziale środków Funduszu Kolejowego); z czego ok. 40 mln zł co roku trafia do Przewozów Regionalnych, a w tym roku dla Kolei Śląskich zaplanowano pierwotnie ok. 160 mln zł. Rzecznik zaznaczył też, że ostatnio do urzędu marszałkowskiego nie dotarło żadne pismo Przewozów Regionalnych na temat rozszerzenia współpracy. "Jesteśmy zadowoleni z obecnego jej zakresu. Jeśli będzie jakaś oferta, ona musi w świecie samorządowym zostać wyrażona w oficjalnym piśmie" - zastrzegł Gruszka. "Dla nas inwestowanie w transport kolejowy jest priorytetem; zwiększane jest zaangażowanie w Koleje Śląskie. Zaangażowanie w Polregio jest utrzymywane, bo ta spółka też obsługuje linie, z których korzystają mieszkańcy" - dodał rzecznik.
 
Tutaj pozwolimy sobie na mały komentarz:
 
Stanowisko Samorzadu Województwa Śląskiego pozwala sądzic, iż Spółka w której dzisiaj pracuje ponad tysiac pracowników  bedzie rozwjała się stabilnie bez niepotrzebnych zawirowań. Nimniej jednak tak ku przestrodze przypominamy jak to z regionalnymi przewozami pasażerskimi na Śląsku było.
 
1.Sejmik Województwa Ślaskiego w dniu 17 lutego 2010 r na mocy uchwały nr III/47/3/2010 powołał do życia Spółkę Koleje Śląskie.
 
2.Zarząd Przewozów Regionalnych w dniu 26 czerwca 2012 r. podejmuje  uchwałę  nr 242/2012 w sprawie likwidacji Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach.
 
3.Zarząd Polregio w dniu 12 maja 2020 r. podejmuje uchwałę nr 162/2020 o powołaniu Pełnomocnika Zarządu do spraw związanych z utworzeniem jednostki wykonawczej pod nazwą "Śląski Zakład w Częstochowie".
 
4.W tym miejscu stawiamy ? i oby nie było ciągu dalszego.
 
Nie wchodzac w szczegóły i kulisy powyższych decyzji pragniemy jedynie przypomnieć wszystkim decydentom, iż nawyższą wartością firmy jest pracujący w niej człowiek o czym w przeszłości zapomniano. Nieprzemyślane decyzje niejednokrotnie prowadziły do ludzkich tragedii. Dlatego też NSZZ "Solidarność" bacznie przygląda się rozwojowi sytuacji i na bieżaco bedzie reagować na wszelkie zagrożenia.
W dniu 20 kwietnia br. reprezentatywne organizacje związkowe działajace w Spółce Koleje Śląskie podpisały niniejsze porozumienie. W następstwie czego Pracodawca wdrożył przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy dla pracowników w poszczególnych grupach zawodowych, zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach. W tym miejscu chcielibyśmy zdementować nieprawdziwe informacje pojawiające się ostatnio wśród pracowników, iż Pracodawca miałby rozszeżyć zakres działania porozumienia o kolejne grupy zawodowe czy poszczególnych pracowników i wypłacać 80 % wynagrodzenia. Prawda jest taka, ze w myśl zapisów §1 ust.3 Pracodawca w uzasadnionych przypadkach ma prawo do zmian w załącznikach i w najblizszym czasie taka zmiana nastapi. Jednakże zmiana polegac będzie na powolnym powrocie do normalności, pracownicy którzy dotychczas byli na przestoju ekonomicznym, zaczną już pracować z tym, że w obniżonym wymiarze czasu pracy. 
 
 
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.