Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzający

0.png7.png7.png6.png4.png9.png6.png
Dzisiaj21
Wczoraj32
This week152
This month636
Total776496

Visitor Info

  • IP: 18.232.146.10
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

27-11-20

Logowanie

"Święta Katarzyno Patronko nasza weż nas w opiekę,Panno mężna uproś nam stałą wiarę, abyśmy podobnie jak Ty, mogli świadczyć przed ludźmi o Bogu. Czuwaj szczególnie w tych trudnych czasach pandemii nad tymi, którzy pracują w kolejnictwie i wyproś błogosławieństwo Pana dla ich ciężkiej pracy, dla ich rodzin, chroń od wypadków wszystkich kolejarzy i tych którzy korzystają z usług kolei..."

Z okazji Święta Kolejarza, życzymy wszystkim członkom, sympatykom NSZZ "Solidarność" i ich rodzinom wiele zdrowia, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz optymistycznego spojrzenia w przyszłość.

DSC 0884
 
Ponad 220 litrów krwi udało się zebrać z inicjatywy śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”. Akcja zainaugurowana została 31 sierpnia z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania „S”. Stanowiska do poboru krwi przygotowane zostały w Jastrzębiu-Zdroju, Katowicach, Raciborzu, Rybniku i Sosnowcu. Specjalistyczne stanowiska do poboru krwi przygotowano także w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach. Tutaj krew oddawali związkowcy i pracownicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, przedstawiciele Służby Ochrony Kolei.  Aktywny udział w tej szlachetnej akcji wzięli również związkowcy z Kolei Śląskich. W ciągu kilku godzin w siedzibie „S” pojawiło się 45 osób.Po dopełnieniu formalności 31 uczestników akcji oddało 13 litrów krwi.
 
 
 
 
 
źródło: tygodnik śląsko - dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"
W dniu 26 sierpnia odbyło się spotkanie stron w przedmiocie sporu zbiorowego wszczętego w 2019 r, którego jedną ze stron jest Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" . Na wstępie Prezes Zarządu poinformował zebranych o obecnej sytuacji finansowej oraz bieżących sprawach Spółki. Wskazał, że w następstwie pandemii COVID 19 i rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 znacznie spadły przychody Spółki.  Nakreślił jak globalna sytuacja wpływa na bieżącą sytuację Spółki. Spółka złożyła do Wojewódzkiego Urzędu Pracy wnioski o przyznanie Świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19. Ponadto Spółka ubiega sięo pozyskanie środków finansowych z funduszy europejskich na finansowanie inwestycji.
 
Następnie podniesiono kwestię przedmiotu sporu zbiorowego tj. podwyżkę płac i regulamin premiowania. Strona związkowa podtrzymała wniosek o dokonanie podwyżek uposażeń zasadniczych o kwotę 500 zł. dla wszystkich grup zawodowych w Spółce oraz wprowadzenie jednolitej premii w wysokości 20% dla wszystkich pracowników.
 
Po dyskusji Zarząd Spółki oświadczył, iż biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową Spółki i trwającą pandemię COVID-19 dokonanie podwyżek uposażeń zasadniczych o kwotę 500 zł brutto dla wszystkich pracowników Spółki jest niemożliwe. Również niemożliwym jest zagwarantowanie każdemu pracownikowi 20% premii regulaminowej naliczanej do uposażenia zasadniczego. Spółka nie jest w stanie udźwignąć obciążeń finansowych związanych z oczekiwaniami strony społecznej w zakresie podwyżek wynagrodzeń oraz zagwarantowania pracownikom 20% premii regulaminowej.
 
NSZZ "Solidarność" oraz ZZ Maszynistów Kolejowych Regionu Śląsko - Dąbrowskiego będące stronami sporu zbiorowego po przeanalizowaniu obecnej sytuacji wyraziły zgodę na odroczenie rozmów w przedmiocie podwyżek i premii do I kwartału 2021. Kolejne rozmowy zostaną podjęte w I kwartale 2021 nie wcześniej jednak niż po poznaniu stanu finansów Spółki w związku z zamknięciem roku bilansowego 2020.
 
IMG 20200916 120244W związku z poniższym apelem przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko - Dąbrowskiego NSZZ Solidarność Organizacja Zakładowa NSZZ Solidarność w Koleje Śląskie Sp. z o.o. postanowiła się do niego przyłączyć. Zdaniem Zarządu Organizacji Zakładowej  likwidacja zakładów pracy w regionie w prosty sposób przełoży się na liczbę przewożonych pasażerów a tym samym spadek przychodów Spółki. Spadek przychodów Spółki przełoży sie na zmniejszenie pracy przewozowej, zmniejszenie pracy przewozowej przełozy się na zmniejszenie zatrudnienia, zmniejszenie zatrudnienia będzie się wiązać z utratą miejsc pracy i tak dalej i tak dalej......
  
Koleżanki i koledzy!
 
        W związku z ogłoszeniem pogotowia strajkowego w całym regionie w imieniu Prezydium Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność" i Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego zwracam się do szefów wszystkich zakładowych i międzyzakładowych organizacji związkowych działających na terenie Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego  o oflagowanie swoich zakładów pracy. 
        Wznowienie 14 września działalności MKPS i ogłoszenie pogotowia strajkowego w całym regionie to nasza odpowiedź na decyzje rządu dotyczące polityki klimatyczno-energetycznej, które zagrażają setkom tysięcy miejsc pracy w górnictwie, energetyce, hutnictwie, motoryzacji oraz w innych sektorach przemysłu. Wszyscy mamy świadomość, że bez przemysłu, Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie staną się gospodarczą pustynią. Musimy być gotowi na obronę naszych miejsc pracy, na walkę o stabilną przyszłość. Nawet, jeśli część z Was nie odczuwa jeszcze negatywnych skutków unijnej polityki klimatyczno-energetycznej wobec Polski, to już wkrótce się to zmieni. Najpierw ofiarą będą padać zakłady przemysłowe, a potem usługi, sfera finansów publicznych i każde gospodarstwo domowe. Musimy reagować szybko i zdecydowanie, pokazując, że jesteśmy solidarni. Tylko dzięki współdziałaniu wszystkich branż i wszystkich związków mamy szansę na skuteczną obronę przed katastrofą gospodarczą i społeczną. Niech na tym etapie flagi i transparenty związkowe na budynkach naszych zakładów pracy uświadamiają decydentom, że będziemy bronić naszych miejsc pracy i bytu naszych rodzin.
 
Dominik Kolorz,
przewodniczący Zarządu Regionu
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność"
Pragniemy poinformować, iż w dniu dzisiejszym 21 maja 2020 r odbyło się spotkanie przedstawiciela NSZZ "Solidarnośc" z Zarzadem Spółki Koleje Śląskie. Podczas spotkania została omówiona sporna kwestia interpretacji zapisów Porozumienia w sprawie wdrożenia mechanizmów ochrony miejsc pracy w Spółce Koleje Sląskie w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie COVID -19, w cześci dotyczacej wynagradzania pracowników najniżej uposażonych. Zarząd Spółki z dużą dozą empatii w sposób merytoryczny rozeznał problem poddając go kolejnej analizie. Konstruktywny dialog, właściwa interpretacja przepisów, tożsame intencje stron, to wszystko po dzisiejszym spotkaniu będzie kluczem do sukcesu. 

OZ NSZZ "Solidarność" wyjaśnia kulisy i intencje jakimi była kierowana podpisując Porozumienie w sprawie wdrożenia mechanizmów ochrony miejsc pracyw Spółce Koleje Śląskie w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19.
 
Po pierwsze
 
Podpisując przedmiotowe porozumienie kierowaliśmy się nade wszystko ochrona miejsc pracy i to nie tylko tych które mogły by być wypowiadane z przyczyn niedotyczacych pracownika, lecz również tych umów, które w niedługim czasie wygasają z uwagi na ich roczne zawarcie. W rozmowach bezpośrednich z Zarządem Spółki otrzymaliśmy gwarancję stałości pracy dla wszystkich pracowników Spółki.
 
Po drugie 
 
Negocjacje poprzedzające zawarcie porozumienia jasno wskazywały na tożsamy charakter rozwiązań dotyczących wynagrodzenia pracowników pozostających w trakcie przestoju ekonomicznego lub pracujących w obniżonym wymiarze czasu pracy. Czytając literalnie treśc porozumienia trudno nie zauważyć, iż właśnie takie rozwiązanie miało być zastosowane i taka była intencja stron. 
 
Na poparcie powyższego cytujemy:
 
§1 ust.2 - "W okresie przestoju ekonomicznego pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone o 20%, nie niższe jednak niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy."
 
§2 ust.2 "Pracownikowi o ktorym mowa w Paragrafie 2 ust. 1, zostaje obnizony wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie będzie nizsze niż minimalne wynagrodzenie za prace ustalanena podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzglednieniem wymiaru czasu pracy."
 
Po trzecie
 
Idąc tym tropem wynagrodzenie pracowników zarabiających minimalne wynagrodzenie lub niewiele ponad w jednym i drugim przypadku winno być takie samo nie niższe niż 2600 zł. Niestety rzeczywistośc pokazała jak bardzo zostało to wypatrzone i zepsute. Interpretacja przepisu jaką zastosowały osoby odpowiedzialne pozwala na to, iż pracownik pozostający na przestoju ekonomicznym zarabiający np. 2700 zł brutto otrzymuje wynagrodzenia w wysokości 2600. Natomiast pracownik zarabiający tyle samo, pracujący w obniżonym systemie czasu pracy zgodnie z tą interpretacją osób odpowiedzialnych bedzie otrzymywał 2180 zł. brutto.
 
Analizując powyższe trudno nie dojśc do wniosku, że pracownicy mają prawo czuć się rozżaleni.Doszło do absurdalnej sytuacji, iż lepiej siedziec w domu i nie pracować niż, pracować w obniżonym czsie pracy narażając swoje życie,czy zdrowie. W odczuciu zdecydowanej większości osób jest to totalnie niesprawiedliwe a takie interpretowanie zapisów ustawy czy porozumienia jest po prostu nielogiczne. Nierozumiejąc działań osób odpowiedzialnych za zaistniała sytuację NSZZ "Solidarnosć" w dniu wczorajszym tj. 20 maja podjęła zdecydowane działania aby porozumienie wróciło na właściwe tory a pracownicy otrzymali należne im wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż 2600 zł. brutto.zgodnie z treśią porozumienia wypracowanego podobno w dobrej wierze.
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.