Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzający

0.png7.png6.png3.png1.png4.png7.png
Dzisiaj75
Wczoraj101
This week367
This month1115
Total763147

Visitor Info

  • IP: 18.210.23.15
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

12-12-19

Logowanie

W poniedziałek 7 kwietnia 2014 r. odbędzie się trzecie z kolei spotkanie w ramach prowadzonych rozmów nad zmianami w regulaminie wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Koleje Śląskie Sp. z o.o. Pracodawca zaproponował ustalenie nowej siatki płac opracowanej na podstawie metody wartościowania pracy stworzonej na potrzeby firmy przez dr Tomasza Ingram pracownika naukowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Czytaj:

Niemniej jednak MOZ NSZZ „Solidarność" oraz ZZM podtrzymuje stanowisko zawarte w piśmie z dnia 26 lutego 2014 r.
Zgodnie z zapisami aneksu nr 2 do Regulaminu Wynagradzania podtrzymujemy zapis „po 45 latach pracy w wysokości 250 % wynagrodzenia."
W kontekście wstrzymania przez Zarząd Spółki wypłacania nagród jubileuszowych dla pracowników firmy nasze organizacje związkowe stoją na stanowisku, iż niedopuszczalnym jest podjęcie decyzji o wstrzymaniu wypłat bez uzgodnień ze stroną społeczną. Pracodawca złożył propozycję wprowadzenie karencji na wypłaty nagród jubileuszowych dla wszystkich pracowników Spółki w odniesieniu do czego nasze organizacje nie wyraziły zgody na karencyjność w stosunku do pracowników zatrudnionych wcześniej w przedsiębiorstwach związanych z transportem kolejowym.
Zgodnie z ustaleniami stron na podstawie zawartego porozumienia wprowadzono w Spółce aneksem nr 3 do Regulaminu Pracy Pracowników jednomiesięczny okres rozliczeniowy dla pracowników zatrudnionych w systemie równoważnych norm czasu pracy. powyższe zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2014 r.
Pomimo rozpoczętych prac nad nową siatką wynagrodzeń strona związkowa podtrzymuje żądanie rozpoczęcia procedury wyrównywania wynagrodzeń do poziomu najwyżej uposażonych pracowników na tożsamych stanowiskach.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy MOZ NSZZ „Solidarność" TK i ZZ Maszynistów a Zarządem Spółki, pracodawca wywiązał się z uzgodnienia w temacie złożenia pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas określony zatrudnionych w chwili zawarcia porozumienia u pracodawcy co najmniej 1 rok, oferty zmiany rodzaju umowy o pracę z umowy na czas określony na umowę zawartą na czas nieokreślony.
Przyjmuje się, że wypracowanie ostatecznych postanowień oraz prowadzenie rokowań w powyższych kwestiach stanowią integralną część rokowań nad wypracowaniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Kolejach Śląskich.

Mariusz Samek
Mariusz Szczurek

Na mocy porozumienia z Prezesem Zarządu Spółki Koleje Śląskie będącego efektem spotkania z przedstawicielami strony społecznej odbytego dnia 13.02.2014r, w sprawie wyrównywania wynagrodzeń oraz rozpoczęcia procedury rokowań zapisów ZUZP w Koleje Śląskie Sp. z o.o., odbyło się zaplanowane spotkanie stron w dniu 26.02.2014r. Wszystkie centrale związkowe reprezentujące pracowników Spółki dzięki wypracowaniu wspólnego stanowiska przygotowały uzgodnione stanowisko stanowiące odpowiedź na propozycje pracodawcy. Niestety Prezes Spółki nie spodziewając się takiego obrotu sprawy przysłał na spotkanie przedstawiciela w osobie Dyrektora Biura Prawnego, który nie legitymował się pełnomocnictwem do zawierania porozumień w imieniu Zarządu Spółki. Pomimo takiego podejścia strony pracodawcy wszystkie organizacje związkowe złożyły wspólnie podpisane stanowisko strony społecznej z uzasadnieniem poszczególnych zapisów. Przedstawiono pracodawcy stanowisko, iż w terminie do 7 dni centrale związkowe oczekują odpowiedzi w stosunku do stanowiska strony społecznej. Natomiast kolejne spotkanie negocjacyjne musi się odbyć do 11.03.2014r. Z uwagi na fakt, iż gra na zwłokę oraz przeciąganie terminu spotkania poza wyznaczoną datę, spowoduje przekroczenie terminów przewidzianych zapisami ustawowymi, pracodawcy została przekazana informacja, że strona społeczna będzie uprawniona wkroczyć na drogę sporu zbiorowego w zakresie przedstawionych kwestii. Przedstawiciel pracodawcy zobowiązał się do dotrzymania cytowanych terminów.

W imieniu strony społecznej

Mariusz Szczurek
Mariusz Samek

Wspólnie podpisane stanowisko strony społecznej:

Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.