Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzający

0.png7.png7.png1.png2.png8.png3.png
Dzisiaj15
Wczoraj31
This week155
This month155
Total771283

Visitor Info

  • IP: 3.235.172.213
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

06-06-20

Logowanie

W nawiązaniu do przedstawionego projektu zmian do ZUZP przedłożyliśmy wraz ze Związkiem Zawodowym Maszynistów wspólne stanowisko naszych organizacji w poniższej treści:

Zarówno NSZZ „Solidarność” jak i MZZMK nie stoją w opozycji do przedłożonego projektu Protokołu Dodatkowego nr 3 do ZUZP. Niemniej jednak pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że wzrost poziomu górnego zaszeregowania tylko o wskazaną w projekcie wartość na wszystkich stanowiskach pracy doprowadzi do zamknięcia lub niejednokrotnie przekroczenia stawek widełek górnego zaszeregowania na niektórych stanowiskach pracy. Dlatego też mając na względzie, iż zmiany do ZUZP są procesem czasochłonnym, a zapisy w nim zawarte winny odpowiadać rzeczywistym i realnym potrzebom rynku pracy wnosimy o zwiększenie stawek górnego wynagradzania o wartość trzykrotnie wyższą od przedstawionej w projekcie.

W odpowiedzi na nasze wystąpienie Zarząd Spółki poinformował nasze organizacje, iż podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące zwiększenia stawek poziomu górnego zaszeregowania o wartość przedstawioną w projekcie na wszystkich stanowiskach pracy.

Do chwili obecnej nasze organizacje nie podpisały propozycji zmian do ZUZP. Niemniej jednak mimo tak usztywninego stanowiska nadal dążymy do wspolnego, konstruktywnego i efektywnego rozwiązania problemu w duchu partnerskiej współpracy.

W związku z licznymi zapytaniami pracowników dotyczących zmiany Regulaminu Premiowania za wyniki w odprawie podróżnych w pociągach Kolei Śląskich a w szczególności zapisów §4 ust.4 lit.b

Informujemy, że wystąpiliśmy względem pracodawcy ze stosownym wnioskiem. Przedmiotowy wniosek argumentowaliśmy tym, iż w chwili obecnej pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierownik pociągu, konduktor zostały zaplanowane w podstawowym harmonogramie czasu pracy urlopy. W znakomitej większości krótsze niż 14 dni o których mowa we wspomnianym Regulaminie. Stworzyło to sytuację demotywującą pracowników drużyn konduktorskich, gdyż urlop krótszy niż 14 dni nie będzie wyliczony proporcjonalnie a przebywanie np. tydzień na urlopie wypoczynkowym praktycznie wyklucza osiągnięcie zaplanowanego celu w danej alokacji. W ocenie pracowników drużyn konduktorskich jest to dalece niesprawiedliwe, dlatego też naszym zdaniem urlop winien być liczony proporcjonalnie od pierwszego dnia do pozostałych godzin pracy zaplanowanych w harmonogramie pracy.

W otrzymanej odpowiedzi czytamy, iż na ten moment Zarząd Spółki nie popiera naszego wniosku wprowadzenia zmian do Regulaminu premiowania za wyniki w odprawie podróżnych w pociągach Kolei Śląskich. Przedstawiona propozycja wprowadzenia zmian do Regulaminu będzie analizowana i nie wyklucza wprowadzenia zmian do Regulaminu w terminie późniejszym.

Od tego czasu minęło 1,5 miesiąca, nadal cierpliwie czekamy na pozytywne rozwiązanie.

 
Już w lipcu wystartują Pracownicze Plany Kapitałowe.Na początek program dodatkowego oszczędzania na emeryturę kosztem obniżenia obecnego wynagrodzenia obejmie 3 mln pracowników.
 
Pracownicze Plany Kapitałowe mają stanowić system długoterminowego,powszechnego i dobrowolnego oszczędzania na starość. Nie będą jednak częścią powszechnego systemu emerytalnego. Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych ma być dobrowolny, ale pracownik zostanie zapisany do programu automatycznie. Osoba, która nie będzie zainteresowana programem, będzie musiała złożyć pracodawcy oświadczenie o rezygnacji z opłacania składek. Składka do PPK będzie finansowana przez pracownika i pracodawcę. Przewidziane zostały także dopłaty ze strony państwa. Pracownik zobowiązany zostanie do przekazania na PPK 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Będzie miał także możliwość dobrowolnego zwiększenia składki o kolejne 2 proc. W przypadku osób, których zarobki wynoszą mniej niż 120 proc. płacy minimalnej, składka będzie niższa i wyniesie 0,5 proc. pensji brutto. 
 
Ile to będzie kosztować?
 
Z kolei obligatoryjna składka opłacana przez pracodawcę wyniesie 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca również będzie mógł dobrowolnie zwiększyć składkę o kolejne 2,5 proc. Osoba, która przystąpi do PPK, dostanie od państwa „wpłatę powitalną” wynoszącą 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł w kolejnych latach.Trzeba jednak pamiętać, że środki naten cel będą pochodzić z Funduszu Pracy, a więc ze składek pracodawców opłacanych za pracowników. Innymi słowy „państwowe” dopłaty do PPK tak naprawdę również będą pochodzić z przedsiębiorstw. Ponadto obciążenie pracodawców dodatkowymi kosztami wynikającymi z PPK może w znaczący sposób przyczynić się do zahamowania wzrostu płac. 
 
Gdzie będą trafiać pieniądze ?
 
Pieniędzmi gromadzonymi w PPK będą zarządzać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń na życie. Oczywiście instytucje te nie będą robić tego za darmo. Limit opłat nakładanych na uczestników PPK będzie wynosił maksymalnie 0,6 proc. wartości aktywów netto. Instytucje zarządzające środkami z PPK będą je inwestować w papiery dłużne i akcje. Trzeba pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem, a środki zgromadzone w PPK nie są gwarantowane. 
 
Zasady wypłacania środków
 
Wypłata środków z PPK będzie następować na wniosek pracownika po ukończeniu przez niego 60. roku życia. 25 proc. zgromadzonych pieniędzy będzie mogło być wypłacone jednorazowo, a 75 proc. w co najmniej 120. miesięcznych ratach. Jeszcze przed osiągnięciem 60. roku życia uczestnik PPK będzie mógł wnioskować o wypłatę 25 proc. zebranych środków w razie poważnej choroby, która dotknie jego samego lub jego współmałżonka, albo dziecka. W razie śmierci uczestnika PPK zgromadzone pieniądze będą dziedziczone. Pracownicze Plany Kapitałowe będą wchodzić w życie stopniowo, aby docelowo objąć ok. 11 mln polskich pracowników. Od 1 lipca tego roku PPK ma zacząć obowiązywać w firmach zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Z początkiem 2020 roku ma objąć przedsiębiorstwa, w których pracuje mniej niż 50 osób, a w lipcu 2020 roku firmy zatrudniające mniej niż 20 osób. Natomiast od 1 stycznia 2021 roku PPK będą obowiązkowe w podmiotach zatrudniających co najmniej 1 osobę oraz w jednostkach sektora finansów publicznych. Podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia lub rezygnacji z uczestnictwa w PPK nie jest łatwe. Dlatego  będziemy cyklicznie publikować teksty objaśniające poszczególne aspekty PPK oraz wady i zalety programu dla poszczególnych grup pracowników.
 
Łukasz Karczmarzyk
 
źródło: tygodnik Śląsko - Dabrowski NSZZ Solidarnośc

swietaWszystkim członkom Organizacji Zakładowej NSZZ "Solidarnośc" Transportu Kolejowego składamy życzenia wspaniałego przeżywania Wielkanocy oraz trwałej pomyślności i wszelkiego dobra. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas wszystkich czasem radości, miłosci i wiary a nadchodzaca wiosna przyniesie wraz z promieniami słońca zdrowie, inspiracje i energię do działania na każdy dzień.

 

"Za sprawą rządu skończył się w Polsce czas negocjacji i dialogu, zaczął czas protestów. Pierwszy z nich odbędzie się już 4 kwietnia o godz. 15.00 przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Nie tylko związkowcy, ale też wszyscy pracownicy, których dotyczą zgłaszane przez Solidarność postulaty, będą mogli podjąć walkę o swoje prawa. Apeluję o czynny i liczny udział. Tylko w taki sposób możemy zmusić rząd, aby powrócił do konstruktywnego dialogu i realizacji swoich wyborczych deklaracji" - pisze przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda w specjalnym apelu skierowanym zarówno do członków Solidarności, jak i wszystkich pracowników.
  
 
Koleżanki i Koledzy! Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”!
 
Przez ostatnie lata wielokrotnie podkreślaliśmy, że dzięki narzędziom politycznym „Solidarność” zrealizowała wiele ważnych postulatów pracowniczych i społecznych.
 
Przywrócenie wieku emerytalnego, ograniczenie handlu w niedziele, likwidacja syndromu pierwszej dniówki, ustalenie minimalnej stawki godzinowej, znaczący wzrost płacy minimalnej, lepsze prawa dla zatrudnionych na czas określony, dłuższe okresy odwoławcze w sądzie pracy, płaca minimalna pracowników medycznych, klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, wyłączenie dodatków nocnych z płacy minimalnej, odmrożenie płac w budżetówce, częściowe odmrożenie wskaźnika naliczania funduszu socjalnego, lepsze warunki pracy dla pracowników tymczasowych, w tym ochrona kobiet w ciąży, to tylko niektóre z sukcesów naszego Związku, które narzędziami politycznymi osiągnęliśmy w ostatnich 3. latach.
 
Niestety od wielu miesięcy ta sytuacja diametralnie się zmieniła. Rząd Zjednoczonej Prawicy nie tylko nie prowadzi dialogu, ale pod presją protestów różnych grup zawodowych przestał realizować swój wyborczy program. W tym szczególnie w zakresie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników budżetówki, braku kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia kwoty bazowej naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, niewliczania do płacy minimalnej dodatku stażowego oraz systemowych regulacji cen energii i wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych.
 
Za sprawą rządu skończył się w Polsce czas negocjacji i dialogu, zaczął czas protestów. Pierwszy z nich odbędzie się już 4 kwietnia o godz. 15.00 przed urzędami wojewódzkimi w całej Polsce. Nie tylko związkowcy, ale też wszyscy pracownicy, których dotyczą zgłaszane przez Solidarność postulaty, będą mogli podjąć walkę o swoje prawa.
 
Apeluję o czynny i liczny udział. Tylko w taki sposób możemy zmusić rząd, aby powrócił do konstruktywnego dialogu i realizacji swoich wyborczych deklaracji.
 
 Piotr Duda
IMG 20190402 120306Z inicjatywy Sekcji Zawodowej Przewozów Pasażerskich w siedzibie Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” w dniu 2 kwietnia odbyło się spotkanie z Panem Dariuszem Grajdą członkiem Zarządu Związku Samorządowych Przewoźników Kolejowych. Spotkanie było pierwszym w dotychczasowej historii NSZZ „Solidarność”z przedstawicielem  nowopowstałych spółek samorządowych.
Uczestnicy spotkania prowadzili dyskusję w temacie nurtujących pracowników problemów m.in. modelu regionalnego transportu publicznego, ujednolicenia ulgowych świadczeń przejazdowych dla wszystkich pracowników spółek kolejowych, czy ucywilizowania relacji pomiędzy pracownikami spółek samorządowych z pracownikami Przewozów Regionalnych.
W trakcie rozmowy poruszano kwestie zarówno różnic jak i punktów zbieżnych występujących u niektórych przewoźników, w ocenie mobilności, rozwiązań handlowych czy wynagrodzenia.
Konkluzją odbytego spotkania bezsprzecznie jest fakt, iż tylko na drodze uczciwego i konstruktywnego dialogu w myśl, że najwyzszym dobrem Spółki jest pracownik, można budować wzajemne dobre relacje a tym samym przyszłość regionalnego ruchu pasażerskiego w Polsce.
W strukturach Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oprócz spółki Koleje Śląskie, znajdują się również Łódzka Kolej Aglomeracyjna, Szybka Kolej Miejska w Trójmieście oraz Koleje Wielkopolskie.
 
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.