Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Więcej informacji na temat cookies.
^Powrót

NSZZ "Solidarność" poleca

Na wesoło

Odwiedzający

0.png7.png6.png3.png1.png4.png7.png
Dzisiaj75
Wczoraj101
This week367
This month1115
Total763147

Visitor Info

  • IP: 18.210.23.15
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

12-12-19

Logowanie

W dniu 21 maja br. podczas obrad XXVII Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" do której w obecnej kadencji przynależy nasza organizacja podjęto stanowisko ws. podwyżek wynagrodzeń w spółkach kolejowych w treści:
 
XXVII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" domaga się od zarządów spółek kolejowych, wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników w terminie nie przekraczającym III kwartału 2018 r., w wysokości podwyższającej konkurencyjność na rynku pracy.
 
Obecna sytuacja w kraju przedstawia się pozytywnie. Notowany jest wzrost gospodarczy, rząd założył w ustawie budżetowej na rok 2018 wzrost PKB na poziomie 3,8 %. Przewidziany jest wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz wzrost emerytur i rent w wysokości 6,3%.
 
W ostatnich latach obserwujemy nasilający się problem z brakiem pozyskania pracowników do spółek kolejowych, a w niektórych przypadkach odejścia wykwalifikowanych specjalistów z wielu branż kolejowych do innych pracodawców (np. wykonawców modernizacji linii kolejowych). Spowodowane jest to sytuacją na rynku pracy, wzrostem najniższego wynagrodzenia. Pracodawcy kolejowi są coraz mniej atrakcyjni finansowo i przegrywają z konkurencją w zakresie wysokości płac z innymi ofertami.
 
Kolej nie może być postrzegana na rynku pracy jako finansowy "skansen" i "zaścianek", wyłącznie dla tych, którym pozostało niewiele lat pracy do emerytury. Odpowiedzialność za to ponoszą zarządy spółek kolejowych i nadzór właścicielski gdyż pomimo licznych wystąpień i monitów NSZZ "Solidarność" dotyczących podwyżek płac są ignorowane i marginalizowane.
 
Tym bardziej, że sytuacja finasowa pracodawców kolejowych jest coraz lepsza a właściciel wielokrotnie chwali się wypracowanymi zyskami, z których przynajmniej część powinna zostać przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.
2. Nieumiejętne nagradzanie
 
Kolejne zaniedbanie, które wynika z przekonania, że dobry pracownik doskonale wie, że jest dobry - czyli brak wyraźnych pochwał. Pracodawca wychodzi z założenia, że miejsce pracy to nie przedszkole i nie ma co się bawić w rozdawanie cukierków. "Och, no jasne, że zrobił coś świetnego, pewnie wie o tym doskonale, po co go chwalić". Choćby po to, żeby pojawiła się świadomość, że ktoś zauważa trud i wysiłek włożony w sukces całej firmy. Dobry manager musi wiedzieć, że motywacja potrzebna jest wszystkim, ale nie na każdego zadziała zwyczajowy brak zjeby.
 
Nie chodzi tu o pieniądze i premie. Jeśli tylko pieniądze motywują twojego pracownika do pracy, wiedz, że prędzej, czy później się rozstaniecie.
 
źródło:gazeta.pl
 
Obowiązujące od 25 maja 2018 r. przepisy kodeksu pracy pozwalają na wprowadzenie monitoringu w miejscu pracy. Zgodnie z nimi, pracodawca ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia lub zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa może wprowadzić monitoring wizyjny na terenie zakładu pracy lub wokół zakładu pracy.
 
Monitoring w zakładzie pracy musi spełniać jednak następujące warunki:
 
co od zasady kamery nie mogą być usytuowane w pomieszczeniach sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.
 
nagrania z monitoringu mogą być wykorzystywane wyłącznie dla określonego celu. Pracodawcy wolno je przechowywać tylko przez 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że mają posłużyć jako dowód w postępowaniu. Po tym okresie nagrania zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu;
 
cel prowadzenia monitoringu, a także jego zakres i sposób zastosowania należy określić w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy, a jeśli pracodawca nie musi ustalać regulaminu pracy, w obwieszczeniu;
 
pracodawca, który decyduje się na monitoring miejsca pracy ma obowiązek poinformować pracowników o jego uruchomieniu, co najmniej 2 tygodnie wcześniej;
 
pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed jego uruchomieniem.
 
Niezależnie od powyższych warunków, dostęp do nagrań powinien być odpowiednio zabezpieczony. Ponadto przetwarzanie danych osobowych z monitoringu powinno się odbywać wyłącznie przez upoważnionych pracowników.
 
Stan prawny na 30.05.2018 r
 
Łukasz Sulej
 
źródło: Zarząd Regionu Gdańsk
Wypalenie zawodowe 
 
Dajesz mu wszystko, a przynajmniej tak ci się wydaje, a on zaczyna nawalać i nagle oświadcza, że rzuca to wszystko i odchodzi. Może będzie robił swoje projekty, a może zamierza wypasać kozy w Tybecie. A przecież to był taki dobry pracownik!
Zatrudniłeś go, powierzyłeś najważniejsze zadania, pomagałeś rozwijać skrzydła, a przede wszystkim dzięki niemu mogłeś być spokojny, że twoja firma będzie szła do przodu i odnosiła sukcesy. Co on sobie myślał, ten parszywy pracownik? Że co? Że może jest jakaś inna, lepsza praca?
Jak słusznie zauważył dr Travis Bradberry w swoim niedawnym artykule o tym, co decyduje o odejściu z pracy, najważniejsze, by zdać sobie sprawę, że ludzie nie rzucają pracy tylko pracodawcę. Z jakich powodów?
 
1. Przepracowanie
 
Masz do dyspozycji świetnego pracownika, który jest ekspertem w tym, co robi, a jednocześnie ma kilka innych talentów - często tak bywa wśród specjalistów. Dajesz mu więc same superzadania. Więcej i więcej. I więcej. Płacisz, więc wymagasz - o co chodzi? Firma to nie instytucja charytatywna!
 
Jak się czuje taki pracownik? Jakby jego starania nie miały sensu - skoro im jestem lepszy, tym gorzej dla mnie, to po co to wszystko? Poniedziałek przyprawia o mdłości, wtorek brzmi jak "Do Tworek", środa uzmysławia rychłe nadejście czasu rozliczenia za zadania z tego tygodnia... Dr Travis Bradberry w swoim tekście powołuje się na badania uczonych ze Stanford, którzy zauważyli, że produktywność kurczy się wraz z wydłużaniem czasu pracy. Przepracowani pracownicy będą się czuli tak, jakby robili nowe zadania za karę. Jeśli nie zaczniesz zmieniać ich warunków pracy dając im w zamian coś, co pozwoli im lepiej działać - odejdą.
 
źródło: gazeta.pl
 
Mając na względzie informacje docierające do nas od pracowników spółki posiadających licencję i pragnących uczestniczyć w kursie na świadectwo maszynisty, że planowane jest im obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia wystąpiliśmy z poniższym pismem. 
 
Niniejszym działając w imieniu Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Transportu Kolejowego w Katowicach, na podstawie ustawy o związkach zawodowych  (ustawa z dnia 23 maja 1991r. Dz.U.01.79.854 z późn. zm.), reprezentując zbiorowe interesy pracowników, pragniemy zając stanowisko w przedmiocie warunków pracy i płacy osób zatrudnionych w naszej spółce a rozpoczynających szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
 
Poruszana materia dotyczy w szczególności planowanego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników spółki wykonujących obecnie pracę np. na stanowisku kierownika pociągu. Osoby te zgodnie z ustaleniami z pracodawcą mają rozpocząć szkolenie, którego celem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganym uprawnień, świadectw i licencji, potrzebnych do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych (czy też posługując się terminologią obecnie obowiązujących przepisów,  na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz 
z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych). 
 
Z informacji uzyskanych przez naszą organizację wynika, iż w związku z planowanym rozpoczęciem szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych ww. osobom, pracodawca zamierza zmienić warunki pracy i płacy poprzez obniżenie otrzymywanego obecnie wynagrodzenia za pracę. Zwracamy uwagę na potencjalną sprzeczność takiego rozwiązania z przepisami prawa pracy, w niniejszym przypadku przede wszystkim z obowiązującym w naszym zakładzie pracy Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Spółki Koleje Śląskie Sp. z o.o.  (dalej jako ZUZP).  Przede wszystkim podkreślenia wymaga, iż planowane szkolenie bez wątpienia wchodzi w zakres definicji podnoszenia kwalifikacji zawodowych zawartej w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie z art.  1031 k.p. przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. W niniejszym przypadku spełnione są zatem ustawowe przesłanki podnoszenia kwalifikacji zawodowych, szkolenie odbywa się za zgodą pracodawcy i z wiedzy jaką posiada nasza organizacja, zawierane będą z pracownikami odrębne umowy dotyczące odbycia tego szkolenia, co pozwala na zachowanie uprawnień przewidzianych przepisami np. kodeksu pracy. Nadmieniamy także, iż z treści definicji legalnej pojęcia podnoszenia kwalifikacji zawodowych nie wynika, że ustawodawca chciał nadać mu jakieś szczególne znaczenie w języku prawnym, a w szczególności chciał zawęzić to pojęcie do zdobywania i uzupełniania wiedzy i umiejętności ściśle zawodowych, które dotyczą zawodu aktualnie wykonywanego przez pracownika. Wykładnia językowa terminu „podnoszenie kwalifikacji zawodowych” prowadzi do ustalenia, że oznacza on zdobywanie zarówno wiedzy ogólnej, jak i wiedzy i umiejętności zawodowych, które nie ograniczają się do zawodu aktualnie wykonywanego przez pracownika. Wykładnia funkcjonalna potwierdza wynikające z wykładni językowej szerokie rozumienie tego pojęcia (por. M. Rylski, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy – teorie modelu legislacyjnego i ich konsekwencje prawne. Część II, PiZS 2015/2, s. 5–6).
W nawiązaniu natomiast do obowiązującego w naszym zakładzie ZUZP – u wskazujemy na brzmienie jego § 37 ust. 7:  Pracownikowi Spółki, w przypadku podnoszenia kwalifikacji celem pozyskania licencji bądź świadectwa wymaganego specyfiką stanowiska pracy na czas szkolenia przysługuje dotychczasowe wynagrodzenie.
 
W związku z powyższym w ocenie naszej organizacji brak jest przesłanek do przyjmowania, iż na czas realizacji szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych celem uzyskania uprawnień do wykonywania pracy na stanowisku maszynisty celowe i dopuszczalne jest  - w świetle ww. regulacji ZUZP – obniżanie dotychczasowego wynagrodzenia ww. osób. ZUZP w cytowanym postanowieniu w żaden sposób nie ogranicza przewidzianej w nim zasady, czy też nie uzależnia stosowania tej zasady,  od  tożsamego stanowiska pracy tj. obecnie zajmowanego a takiego jakiego dotyczy podnoszenie kwalifikacji. Wymienione są natomiast wręcz okoliczności dotyczące uzyskania licencji bądź świadectwa koniecznego do wykonywania pracy na danym stanowisku, tak jak to jest 
w przypadku pracy na stanowisku maszynisty. Brak także podstaw do przyjmowania innego rozumienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych na gruncie kodeksu pracy i ZUZP. W świetle cytowanego postanowienia ZUZP zwracamy zatem uwagę, iż ewentualne obniżenie dotychczasowego wynagrodzenia ww. osobom, będzie potencjalnie sprzeczne z przepisami prawa pracy obowiązującymi u pracodawcy, a co za tym idzie zabieg taki będzie mógł być uznany za bezskuteczny. Zwracamy się zatem o honorowanie rozwiązań zawartych w układzie i umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przy zachowaniu dotychczasowych warunków płacy, na co strony wyraziły zgodę zawierając układ.  
 
 
 
 
 
   
Legendia, czyli Śląskie Wesołe Miasteczko zaoferowało specjalną pulę tańszych biletów wstępu dla członków śląsko-dąbrowskiej Solidarności i ich rodzin. Na trzy majowe weekendy ceny biletu wynoszą 35 zł dla dzieci do 12. roku życia i 50 zł dla pozostałych osób, natomiast od czerwca ceny biletu wstępu to 45 zł dla dzieci do 12. roku życia i 60 zł dla pozostałych osób. 
UWAGA! Dzieci poniżej 3. roku życia płacą za wstęp symboliczną złotówkę.
Bilety można zamawiać w siedzibie Organizacjio Zakładowej NSZZ "Solidarność" Transportu Kolejowego w pokoju 113.
 
Więcej informacji: tel. 32 353 84 25 w. 219.
Copyright © 2014. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" Transportu Kolejowego w Katowicach  Rights Reserved.